หุ้นกลุ่ม FANG

ในปี 2013 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วย Facebook, Amazon.com, Netflix และ Google เป็นที่นิยมจากนักลงทุนอย่างมากจนถูกขนานนามชื่อขึ้นมาเป็นหุ้นกลุ่ม FANG

Morningstar 19/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

ในปี 2013 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วย Facebook, Amazon.com, Netflix และ Google เป็นที่นิยมจากนักลงทุนอย่างมากจนถูกขนานนามชื่อขึ้นมาเป็นหุ้นกลุ่ม FANG ขณะที่นักลงทุนและนักวิชาการบางส่วนก็ยังไม่เชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาราคาหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า Value stocks ก็ตาม นอกจากนี้การเลือกที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่โมเดลธุรกิจดูไม่ได้น่าสนใจมากก็อาจยังเป็นการตัดสินใจที่ง่ายกว่าการไปลงทุนในหุ้นที่ธุรกิจมีความไม่แน่นอนสูงอย่าง FANG เพราะบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจในรูปแบบเดิมๆหากบริหารจัดการได้ดีและภาพอุตสาหกรรมยังโตได้ ในระยะยาวแล้วก็จะเป็นบริษัทที่สร้างผลตอบแทนที่ดีได้ รวมไปถึงหุ้นที่ปันผลดีก็ยังเป็นหุ้นที่นักลงทุนนิยมเนื่องจากมีเงินปันผลให้อย่างสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนจากกลุ่ม FANG

สำหรับนักลงทุนแล้วหากไม่มีหุ้นในกลุ่ม FANG นับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้สูงกว่าทุกสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด ตราสารหนี้ ทองคำ น้ำมัน และหุ้นอื่นๆทั้งที่อยู่ในสหรัฐและในต่างประเทศ มีเพียงกลุ่มคริปโตเท่านั้นที่ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เห็นได้จากกราฟด้านล่างที่แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนของหุ้นกลุ่ม FANG เทียบกับ Morningstar US Market Index หากลงทุนด้วยเงินตั้งต้นที่ 10,000 เหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน พบว่าหุ้นกลุ่ม FANG ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามาก

1

เช่นเดียวกันหากวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม FANG เทียบกับสินทรัพย์อื่นได้แก่ เงินสด ตราสารหนี้ ทองคำ น้ำมัน หุ้นสหรัฐและหุ้นต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็พบว่าผลตอบแทนที่ได้ดีกว่าเช่นกัน

1

ปัจจัยพื้นฐาน

ในแง่ราคาหุ้นแม้จะดูเหมือนว่าราคาซื้อขายนั้นแพงเกินกว่ามูลค่าพื้นฐาน แต่หากมองในแง่ปัจจัยพื้นฐานพบว่าทั้ง 4 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013-2023

1

และจากกราฟเมื่อปรับให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น FANG เทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทมาอยู่ในฐานตั้งต้นที่เท่ากันที่ 100 ก็พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น FANG ในช่วงที่ชี้วัดก็ยังโตดีกว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้เช่นกัน อย่างไรก็ดีถือว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ยังเติบโตได้อย่างรวดเร็วหากให้อิง PE multiple ที่ระดับเดิมมาตลอดตั้งแต่ปี 2013 มูลค่าของหุ้นกลุ่ม FANG ก็ยังเพิ่มขึ้นได้ถึง 7 เท่าและให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวม การปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มนี้ได้ขึ้นนำปัจจัยพื้นฐานที่มี ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเป็นบวกในอนาคต

หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven

สิ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นกับ FANG ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งในปัจจุบันกับหุ้นกลุ่มใหม่ในนาม “Magnificent Seven” ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Alphabet, Apple, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia และ Tesla ซึ่งราคาหุ้นก็พุ่งทะยานและก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยอีกเช่นกัน ที่น่าสนใจคือการมองหรือวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ในครั้งนี้จะผิดพลาดและซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกหรือไม่  

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar