รู้จักกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนจบ

ประเภท ความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ที่มาจากลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

Facebook Twitter LinkedIn

หลังจากที่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” (Property Fund) เบื้องต้นกันไปแล้วในตอนที่ 1 ในตอนจบนี้ ผมจะเจาะลึกลงไปว่านอกเหนือจากการแบ่งประเภทกองทุนตามกรรมสิทธิ์ในการถือครองสินทรัพย์แล้ว ยังสามารถแบ่งประเภทเป็นแบบไหนได้อีกบ้าง กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน อัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างไร และที่สำคัญคือ ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร  

ผมแบ่งประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในบ้ารเราตามประเภทของสินทรัพย์ได้เป็น 7 ประเภทหลักๆ คือ สนามบิน, โรงแรม, คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนท์, ศูนย์การค้า, อาคารสำนักงาน, หมู่บ้านจัดสรร, โรงงาน/คลังสินค้าและนิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีกองทุนรวมทั้งสิ้น 40 กองทุน คิดเป็นทรัพย์สินรวมกันกว่า 137,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)) ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรในตลาดกองทุนรวมบ้านเรา

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst