ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่?

ขนาดของหุ้นบอกอะไรบ้าง และหุ้นแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันอย่างไร หาคำตอบได้ที่บทความนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น 

Facebook Twitter LinkedIn

นักลงทุนคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่าหุ้นขนาดเล็ด ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยที่หุ้นแต่ละขนาดนั้นอาจมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ อัตราการจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยง หรือค่า PE เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนอาจจะใช้ลักษณะเฉพาะของหุ้นแต่ละขนาดมาเป็นองค์ประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุนได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น มีหุ้น 3 บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นักลงทุนบางกลุ่มอาจชอบลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมากกว่า เพราะหุ้นขนาดเล็กอาจมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่มากกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งอาจชอบลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่า เพราะ บริษัทขนาดใหญ่มีฐานลูกค้าที่กว้างกว่า จึงสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้มาก เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) และอาจนำมาซึ่งผลกำไรที่มากกว่า

คำจำกัดความของหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (Small-, Mid-, and Large-Cap Stocks)

ตามคำจำกัดความของ มอร์นิ่งสตาร์ หุ้นขนาดใหญ่ คือ หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation or Market Cap) อยู่ใน 70% แรกของมูลค่าตลาดโดยรวม หุ้นขนาดกลาง คือ หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด อยู่ใน 20% ถัดมา และหุ้นขนาดเล็ก คือ หุ้นที่เหลือ นั่นคือ 10% สุดท้าย

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar Analysts   -