เงินลงทุนกำลังจะหมุนไปที่?

การย้ายแหล่งลงทุนนั้นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อทั้งผลตอบแทนและสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อสินทรัพย์นั้นๆ

Facebook Twitter LinkedIn

ประเด็นเรื่องการไหลของเงินลงทุนที่หมุนเวียนทั่วโลกนี้ (Global Fund Flow) เริ่มเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยมากขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังที่ผ่านมา โดยล่าสุด Morningstar, Inc ได้เปิดเผยผลการศึกษา Fund Flow ของกองทุนทั่วโลกประจำปี 2013 ไว้ว่า

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีเพิ่มขึ้นต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมาช่วยผลักดันให้เงินลงทุนหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมกองทุนรวมมากเป็นประวัติการณ์ โดยเงินลงทุนที่ไหลเข้านั้นเป็นผลมาจากผลตอบแทนที่ดีต่อตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั่วโลกสูงกว่า 23 ล้านล้านเหรียญ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านล้านเหรียญจากปี 2012 และ เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากจุดต่ำสุดเมื่อปี 2008

Michael Rawson นักวิเคราะห์จาก Morningstar, Inc. กล่าวว่า ถึงแม้ว่าตัวเลขเงินที่ไหลเข้าสุทธิในปี 2013 ที่ผ่านมารวม 976,000 ล้านเหรียญจะสูงกว่าเมื่อปี 2009 เพียงเล็กน้อย แต่การไหลเข้าของเงินลงทุนมีมีความแตกต่างกันอย่างมากในรายละเอียดโดยนักลงทุนได้มีการโยกเงินลงทุนจากกลุ่มกองทุนตราสารหนี้มาลงทุนในกองทุนตราสารทุนแทน

ประเด็นสำคัญอื่นๆจากผลการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้

  • Vanguard ยังคงเป็นผู้นำในตลาดโดยในปีที่ผ่านมานี้มีเงินไหลเข้ากว่า รวม 143,000 ล้านเหรียญ ส่งผลให้กองทุนของ Vanguard มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมสูงถึง 2.3 ล้านล้านเหรียญ ในทางตรงกันข้าม PIMCO ซึ่งผู้เป็นนำในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ (โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 88% ของสินทรัพย์ในกองทุนของPIMCO ลงทุนอยู่ในตราสารหนี้เมื่อสิ่นปี 2013) กลับมีเงินทุนไหลออกในปีที่ผ่านมาประมาณ 29,000 ล้านเหรียญโดยเป็นผลจากการที่นักลงทุนกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2013 ที่ผ่านมานี้มีเงินไหลเข้ากลุ่มตราสารหนี้ประมาณ 134,000 ล้านเหรียญ ซึ่งลดลงอย่างมากจากปี 2012 ที่มีเงินไหลเข้ากว่า 602,000 ล้านเหรียญ

 

  • ในปีที่ผ่านมามีเงินลงทุนไหลเข้ากองทุนตราสารทุนกว่า 567,000 ล้านเหรียญ ส่วนกองทุนรวมผสมก็มีเงินทุนไหลเข้าอย่างมากเช่นกันที่ประมาณ 220,000 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นผลมาจากผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกองทุนในยุโรป ขณะที่กลุ่มกองทุนทางเลือกก็มีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2012 โดยมีเงินไหลเข้ากว่า 97,000 ล้านเหรียญ ซึ่งกองทุนในกลุ่มดังกล่าวนี้มีการเจริญเติบโตกว่า 30% ทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา

 

  • เมื่อพูดถึงกลุ่มกองทุนตราสารทุน กองทุนที่เน้นการลงทุนเชิงรับ Passive Fund ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยการเติบโตของกองทุนในกลุ่มนี้เป็นผลมาจากการที่นักลงทุนมีความกระตือรือล้นมากขึ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างเนื่องของกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา

 

  • โดยรวมทั่วโลกแล้ว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เปิดใหม่กว่า 11,000 กองทุนมีมูลค่าสูงถึง 605,000 ล้านเหรียญ Luxembourg ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากบริษัทจัดการลงทุนทั่วโลกมากที่สุดในการจดทะเบียนเปิดกองทุนใหม่ โดยในปีที่ผ่านมานี้ มีกองทุนเปิดใหม่กว่า 896 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 119,000 ล้านเหรียญ  ขณะที่กว่า 3,256ชนิดหน่วยลงทุน (fund share classes) ที่รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 57,000 ล้านเหรียญ ได้มีการรวมตัวกันหรือถูกปิดลง

 

ผลการศึกษาฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลกองทุนทั่วโลกกว่า 74 ประเทศและกว่า 2,400 บริษัทจัดการลงทุน โดยทำการศึกษาข้อมูลจากกองทุนทั้งหมดกว่า 56,000 กองทุน รวมทั้งสิ้นมากกว่า 174,000 ชนิดหน่วยลงทุน (fund share classes) การวิเคราะห์ประมาณการของ Fund Flow ในครั้งนี้มีการวิเคราะห์ในหลายมิติ อาทิ ประเภทสินทรัพย์หลัก (broad category group) , Morningstar Category, fund group, fund, Morningstar Rating™, Morningstar Analyst Rating™ และอื่นๆ วิธีการวิเคราะห์ประมาณการ Fund Flow ของ มอร์นิ่งสตาร์ ใช้หลักการคำนวณโดยคิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ไม่ได้รวมผลตอบแทน

ท่านสามารถดูผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่ http://www.global.morningstar.com/globalflows2013

คำเตือน: ข้อมูลต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

ข้อตกลงการใช้งาน        นโยบายความเป็นส่วนตัว       Disclosures