Awards Winner - Mid/Long Term Bond

Morningstar Awards 2016 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

Facebook Twitter LinkedIn

Awards Logo

          

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและครั้งที่ 3 สำหรับกองทุน K Fixed Income ของ บลจ. กสิกรไทยที่สามารถคว้ารางวัล Morningstar Awards กองทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ดังนั้นคงจะไม่เป็นการเกินไปที่จะบอกว่า กองทุน K Fixed Income เป็นกองทุนที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ตลอดช่วง 5ปีที่ผ่านมา พิสูจน์จากผลตอบแทนที่โดดเด่นระดับ 3.71%ต่อปี ที่มาพร้อมกับความกดดันด้วยความที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวที่ใหญ่ที่สุดในอตุสาหกรรมโดยมีมูลค่าทรพย์สินสุทธิสูงกว่า 80,000 ล้านบาท แต่ทีมผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์ก็ยังสามารถเอาอยู่

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst