Best Fund House: Domestic Equity

Morningstar Awards 2017 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

Facebook Twitter LinkedIn

Awards

BBL Asset Management Co., Ltd.

Awards Winner in Best Fund House: Domestic Equity

          นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันสำหรับบลจ. บัวหลวงที่สามารถคว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)  สไตล์การลงทุนแบบ Value Investing ที่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว ลงทุนอย่างอดทน รวมทั้งมีการกำหนด Theme ในการลงทุนที่ชัดเจน ในแต่ละปี ประกอบกับทีมผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์โดยทั้งหมดยึดแนวคืดและสไตล์ที่เหมือนกันคือ Good stock + Good Trade = Good performance เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้กองทุนหุ้นในประเทศของ บลจ. บัวหลวง โดดเด่นและประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนี้ไปครอง

และนี้คือ บทสัมภาษณ์พิเศษจากทีมผู้จัดการกองทุน

คำถามปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ บลจ. บัวหลวงได้รับรางวัลนี้ ท่านคิดว่าอะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ บลจ. บัวหลวงประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอ

คำตอบ: ทีมจัดการลงทุนของเราสามารถ มองหาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ สังคมหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มากำหนดเป็น Investment Theme ได้ชัดเจน และสามารถหาหุ้นลงทุนที่ได้รับประโยชน์จาก Theme นั้นๆ ได้ ตัวอย่าง Theme ที่ผ่านมา เช่น Urbanization   Aging-Society เป็นต้น

สำหรับการเลือกหุ้นรายตัว ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หุ้นที่ลงทุนนั้นมีศักยภาพการเติบโตสอดคล้องไปกับแนวโน้มที่กล่าวไปข้างต้น ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีทีมผู้บริหารที่เก่งและมีบรรษัทภิบาลที่ดี ประกอบกับมีส่วนต่างของราคาหุ้นปัจจุบันกับมูลค่าที่แท้จริง (Margin of safety)ที่สูง (ทำให้เราสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคา อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด)

เมื่อเราพบหุ้นที่มั่นใจที่จะลงทุนแล้ว เราจะให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด หรือ Overweight ในการลงทุน ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อ นอกจากนี้ การที่เราถืออย่างอดทน ผ่านความผันผวนของตลาด ถือเป็นความได้เปรียบของการลงทุนระยะยาว  

นอกจากนี้ การที่เรามี Teamwork ที่ดี ช่วยให้เราสามารถหา Ideas ใหม่ๆ และ Share ideas ร่วมกัน ระหว่างผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์

คำถามการที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกลุ่มหุ้นไทยของ บลจ. บัวหลวง มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลหรือไม่อย่างไรต่อวิธีการบริหารกองทุนของ บลจ. บัวหลวง

คำตอบ: นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ขนาด AUM ของเราโตมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี แสดงว่า  ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราในการบริหารเงินทุนให้ลูกค้า ทั้งนี้ แนวทางการบริหารกองทุนของทีมจัดการลงทุน ยังคงเป็นรูปแบบเดิม โดยเรามีการเสริมทีมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่ม coverage ในการหาหุ้น เพราะด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น และนั่นเป็นเหตุผลของการที่ต้องมี  Process and Teamwork ที่ดี ในการเฟ้นหาหุ้นลงทุนเพื่อรองรับกับเงินที่เข้ามามากขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการขยายการลงทุนไปในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในอาเซียนเพื่อหาโอกาสในการลงทุนให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับเงินลงทุนที่จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นในอนาคต ยังช่วยเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ธุรกิจของเราได้ดีขึ้น เพราะทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ของแต่ละประเทศได้ ช่วยให้เราเข้าใจและประเมินความเสี่ยงของบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนให้ลูกค้าในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงได้ด้วย

คำถามบลจ. บัวหลวงมีแนวความคิดอย่างไรต่อสไตล์การลงทุนแบบ buy and hold VS market timing และ บลจ. บัวหลวงมีสไตล์การลงทุนแบบไหน

คำตอบ: การลงทุนแบบ Buy and Hold อาจทำให้เราเสียโอกาสการลงทุนในช่วงที่ตลาดขึ้นหรือลง เพราะเราไม่ได้ซื้อหรือขายในช่วงที่ราคาหุ้น Over / Undershoot ขณะที่การใช้ Market timing อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนได้ หากทิศทางตลาดไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด

สำหรับ Style การลงทุนของเราเป็นแบบ Value & Long term investing ที่เน้น Buy and Hold และมีการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปรับพอร์ตในช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นหรือลงเร็วกว่ามูลค่าที่เหมาะสม โดยเข้าซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงและขายทำกำไรในช่วงที่ราคาปรับสูงขึ้นเร็วเกินไป เราเชื่อว่า ถ้าหากเราเลือกลงทุนระยะยาวในกิจการที่ดี จะเทียบเท่าการให้เวลากับบริษัทนั้นเพื่อแสดงศักยภาพของธุรกิจออกมาผ่านทางผลประกอบการ ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและคาดการณ์ได้มากกว่าการซื้อขายหุ้นในเวลาสั้นๆ

คำถามอะไรคือจุดเด่นและองค์ประกอบที่สำคัญของทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นไทยของ บลจ. บัวหลวง

คำตอบ: การยึดมั่นในปรัชญาการลงทุน (Philosophy) ที่เน้นแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงมากจนเกินควร นอกจากนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนของเรายังมีประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนาน ทำให้ผ่าน Cycle ของตลาดมาหลายรอบ จึงมีความเข้าใจตลาดหุ้นเป็นอย่างดี

แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการที่เรามี Process ในการลงทุนที่ชัดเจนและใช้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมี Teamwork ที่ลงตัว ที่มีทั้งผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายทางด้านอายุและพื้นฐานความรู้  สามารถแบ่งปันมุมมองการลงทุนใหม่ๆร่วมกัน ทำให้เรามีแนวคิดการลงทุนที่หลากหลาย  เพื่อทำการคัดกรองหาหุ้นที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลงทุน

คำถามจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญล่าสุดของ บลจ. บัวหลวง ท่านคิดว่าจะมีผลต่อแนวทางการลงทุน รวมไปถึงปรัชญาการลงทุน แผนงานการออกกองทุนใหม่ๆ บลจ. บัวหลวง หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ: ไม่มีผลด้านปรัชญาการลงทุน นับตั้งแต่จัดตั้ง บลจ.บัวหลวง มาจนถึงปัจจุบัน ได้เข้าสู่ปีที่ 25 สไตล์การลงทุนของเราไม่เคยเปลี่ยน หรือเป็นเจ้าเดียวในอุตสาหกรรมก็ว่าได้ ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาสไตล์การจัดการกองทุนได้อย่างมั่นคง เรามีกรอบและ Style การลงทุนที่ชัดเจน และได้ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แนวคิดและ Style การลงทุนยังเหมือนเดิม

Good stock + Good Trade = Good performance

สำหรับแผนงานการออกกองทุนใหม่ๆ เรายังให้ความสำคัญต่อเนื่องกับการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ (ด้วยเหตุผลสนับสนุนที่ได้กล่าวไปข้างต้น) และการลงทุนที่คำนึงถึงหลัก ESG (Environment Social and Governance) แต่เดิมนั้น เราก็ได้ให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาลของบริษัทที่เราลงทุนอยู่แล้ว แต่เราได้เล็งเห็นว่าแนวคิดการลงทุนตามหลัก ESG นั้นจะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพิจารณาความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนระยะยาวของบลจ.บัวหลวงอยู่แล้ว จึงเป็นที่มาของการออกกองทุนคนไทยใจดี (B-KIND) และเรามีแนวคิดจะออกกองทุนที่มีแนวคิดคล้ายกันนี้เพิ่มเติมในอนาคต

คำถามบลจ. บัวหลวง มีวิธีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และบริหารความคาดหวังของผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนกับ บลจ. บัวหลวง ที่แน่นอนว่าต้องเข้าพร้อมกับความคาดหวังในเรื่องผลตอบแทนอันสูง อย่างไร

คำตอบ: เราไม่เคยสื่อสารโดยให้ความคาดหวังต่อผลตอบแทนการลงทุนกับนักลงทุนเลย แต่เราจะเน้นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันมากกว่า โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เราจะเน้นการสื่อสารเรื่องการลงทุนกับผู้ถือหน่วย ผ่าน  Investment theme และ Style การลงทุนของ บลจ.บัวหลวง  เพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจในรูปแบบและแนวคิดการลงทุนของเรา ซึ่งถือเป็นการบริหารความคาดหวังของผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนกับเรา เพราะถ้านักลงทุนเข้าใจการลงทุนของเราแล้ว ก็จะเข้าใจเรื่องแนวคิดการลงทุนระยะยาวว่าต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมทั้งการลงทุนและผลตอบแทน และที่ผ่านมา เราก็ทำให้เห็นถึง Performance ของกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.บัวหลวง แล้วว่า เรามีความโดดเด่นจากคู่แข่งทั้งในแง่การรักษาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและการบริหารความเสี่ยง  และรางวัลจาก Morningstar ที่เราได้รับมา 3 ปี ต่อเนื่อง นับว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากว่า สิ่งที่เรายึดถือและเน้นประโยชน์การลงทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ มาโดยตลอดนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst