10 อันดับกองทุน LTF (Apr 2017)

ถึงแม้หุ้นไทยจะผันผวนแต่กองทุน LTF ที่ดีก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกัน มีกองทุนไหนบ้างมาดูกัน

Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนเมษายน 2560

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1ปี LTF1

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

LTF3Apr

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

LTF5Apr

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst