Thematic Fund เทรนด์การลงทุนใหม่

เดี๋ยวนี้จะทำอะไรๆก็ต้องมี Theme ไปหมดไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในกองทุนรวมซึ่งนั้นก็เป็นที่มาของกองทุนประเภท Thematic Fund

Facebook Twitter LinkedIn

          กระแสการลงทุนในกองทุนต่างประเทศของอุตสาหกรรมกองทุนในบ้านเรานั้นยังคงเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้าลงทุนรวมไปถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นไปลงทุน เพราะนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี้มีกองทุนต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) ออกมาใหม่ทั้งหมดแล้วกว่า 40 กองทุน แต่มีกองทุนอยู่ประเภทหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นถึงเทรนด์ของการออกกองทุนของ บลจ. ต่างๆในช่วงหลังที่อยากจะมาเล่าให้นักลงทุนฟังกันในวันนี้ซึ่งนั้นก็คือ กองทุนประเภท Thematic Fund

Thematic Fund คืออะไร? ผมเชื่อว่ากองทุนประเภทนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนหลายๆคนอยู่ ซึ่งถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆ จริงแล้วมันก็มาจากคำว่า Theme ที่เราๆคุ้นเคยกันอยู่นั้นเอง เช่นเวลาเราจะไปร่วมงานอะไรต่างๆเค้าก็จะบอกว่างานนี้จัดเป็น Theme อะไรเป็นต้น เช่นเดียวกันกองทุนประเภทนี้ซึ่งก็จะบอกว่า กองทุนนั้นจะเน้นลงทุนเกาะไปกับ Theme ต่างๆ ซึ่งปกติก็มักจะเป็น Theme ที่อยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะยาว เช่น Aging Society, Robotics, Technology หรือ Infrastructure เป็นต้น

แล้วมันต่างยังไงกับ Sector Fund ที่นักลงทุนคุ้นเคยกัน? เพราะฟังดูเผินๆกองทุน 2 ประเภทนี้ก็ดูจะเหมือนกันมากๆ แต่ในความเป็นจริงกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างกันครับ เพราะ Sector Fund จะมีการเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว อาทิเช่น กลุ่มพลังงาน (Energy Sector) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial Sector) เป็นต้น ซึ่งนั้นก็จะทำให้กองทุนแบบ Sector Fund นี้มีการลงทุนที่กระจุกตัว ซึ่งนั้นก็หมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ในขณะที่กองทุนประเภท Thematic Fund นี้จะมีการกำหนด Theme การลงทุนก่อนจากนั้นก็จะเน้นการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จาก Theme การลงทุนหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการกระจายการลงทุนหลักๆใน 2-3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้นกองทุน Thematic Fund จะมีการกระจายการลงทุนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน Sector Fund นั้นก็มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องจากมี exposure ใน sector นั้นๆที่มากกว่า

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดสำหรับกองทุนประเภท Thematic Fund ในบ้านเราเห็นจะเป็นกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (CIMB-PRINCIPAL GSA) ที่มี Theme การลงทุนในเรื่องของ Aging Society โดยที่กองทุนเน้นลงทุนในกลุ่มธรุกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากเทรนด์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยวหรือแม้แต่ธุรกิจการเงิน โดยไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะในกลุ่มของ Healthcare เท่านั้น ซึ่งตรงนี้คือความต่างที่ชัดเจนจากกองทุนในกลุ่มของ Healthcare Sector ที่จะเน้นลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสุขภาพเท่านั้น

ซึ่งล่าสุดเราได้เห็นกองทุนประเภท Thematic Fund ออกมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Robotics Fund ทั้งจากของ บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCB Global Robotics) ที่มีการลงทุนแบบลักษณะ Fund of Funds คือลงทุนในกองทุนหลายกองทุน หรืออีกกองทุนหนึ่งจาก บลจ. แอสเซทพลัส (Asset Plus Robotics) ที่ลงทุนผ่านกองทุน Master Fund ที่ชื่อว่า AXA World Funds Framlington Robotech ซึ่งเน้นลงทุนใน 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ Technology และ Industrials

พอร์ตการลงทุนของ AXA World Funds Framlington Robotech

AXA

ที่มา: Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หรือจะเป็น Theme การลงทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจสันทนาการทั่วโลกจาก บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Global Lifestyle Equity Fund) ที่มีการลงทุนผ่านตัว Master Fund ที่ชื่อว่า Invesco Global Leisure ที่บริหารโดย Invesco Asset Management ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้เน้นลงทุนใน 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ Consumer Cyclical และ Technology

พอร์ตการลงทุนของ Invesco Global Leisure

Invesco

ที่มา: Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst