10 อันดับกองทุน LTF

อีกเพียง 10 จุดเท่านั้น SET Index จะแตะ 1700 จุด ใครยังไม่ได้ซื้อ LTF ปีนี้ก็รอไปซื้อกันที่ 1700 จุดได้เลยครับ

Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2560

นอกเหนือจากผลตอบแทนแล้ว ในเดือนนี้เราได้นำเสนอค่าความเสี่ยงเพอ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนั้นก็คือ Max Drawdown ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ อัตราผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งค่าความเสี่ยงที่นักลงทุนควรดูไว้เพื่อที่จะได้ประเมินตัวเองได้ว่าสามารถรับความเสี่ยได้มากน้อยแค่ไหน

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1ปี 

LTF1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

LTF3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

LTF5

 

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst