ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลก

อุตสาหกรรมกองทุนรวมทั่วโลกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร นักลงทุนในแต่ละประเทศได้รับการดูแลมากน้อยแค่ไหน มาตราฐานการเปิดเผยข้อมูล

          Morningstar เปิดเผยผลการศึกษาประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกประจำปี 2560 (Global Fund Investor Experience Study 2017) ซึ่งจัดทำขึ้นในทุกๆ 2ปี และครั้งนี้นับเป็นครั้ง 5 ของการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดขณะที่หลายประเทศในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ได้เร่งพัฒนาเป็นอย่างมากในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

Global Fund Investor Experience Study 2017 ในครั้งนี้นั้นได้ทำการศึกษาประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนในทั้ง 25 ประเทศทั่วโลกต้องเผชิญผ่าน 4 หัวข้อหลักๆโดยที่แต่ละหัวข้อจะได้รับน้ำหนักในการพิจารณาไม่เท่ากันดังต่อไปนี้

1. กฎเกณฑ์และภาษี (Regulation and Taxation) – 20%

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst