ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

ทำความรู้จักกองทุน ETF

ETF เป็นอีกประเภทกองทุนที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนัก วันนี้เราจะมาดูกันว่า ETF คืออะไร มีลักษณะอย่างไร

Morningstar 24/04/2562

ETF คืออะไร

ETF หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวม แต่จะรวมจุดเด่นของหุ้นและกองทุนรวมเข้าด้วยกันคือ มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหน่วยสามารถซื้อขายได้โดยทราบราคาซื้อขาย ณ ขณะใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายที่เป็นลักษณะเดียวกันกับซื้อขายหุ้น (ต่างกับกองทุนรวมที่นักลงทุนจะทราบราคาซื้อขาย ณ สิ้นวันทำการ) และเป็นการลงทุนในกลุ่มหุ้น พันธบัตร หรือทองคำ ที่คล้ายกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ETF จากกำไรส่วนต่างราคา (Capital gain) ที่ได้รับยกเว้นภาษี และเงินปันผลในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล (หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% กรณีบุคคลธรรมดา)

ลักษณะสำคัญกองทุน ETF

กองทุน ETF มีการลงทุนแบบ Passive โดยจะลงทุนตามดัชนีอ้างอิง ซึ่งจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ Local Equity, Foreign Equity, Gold, และ Fixed Income ในปัจจุบันมีการซื้อขายกองทุน ETF อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 17 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมราว 1.7 หมื่นล้านบาท มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 4.0% ต่อปี

 

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน ETF มีทั้งการลงทุนตามดัชนีหุ้นไทย ต่างประเทศ หมวดธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและใช้เงินลงทุนน้อยโดยจำนวนขั้นต่ำการส่งคำสั่งซื้อคือ 100 หน่วย

อย่างไรก็ตามการลงทุน ETF ก็มีความเสี่ยงเช่นกันกับการลงทุนตราสารอื่น เช่น 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่กองทุน ETF ไปลงทุนทำให้มูลค่าหน่วยกองทุน ETF เปลี่ยนแปลงไป 2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ 3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องการซื้อขายกองทุน ETF 4) ความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนที่ต่างไปจากดัชนีอ้างอิงซึ่งกระทบกับผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุน ETF

กองทุน ETF ในต่างประเทศ

ในปัจจุบันกองทุน ETF เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายของดัชนีที่ใช้อ้างอิง เช่น หุ้นขนาดใหญ่/กลาง ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชนระยะสั้น-ยาว หมวดอุตสาหกรรม หรือลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ไปจนถึงการลงทุนแบบ Strategic beta (รูปแบบการลงทุนที่ผสมระหว่างการลงทุนแบบเชิงรุก (active fund) และเชิงรับ (passive fund) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า Benchmark และมีต้นทุนที่ต่ำจากการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ETF ณ สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี iShares เป็นผู้นำตลาดมาอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งตลาดราว 39% อย่างไรก็ตามกองทุน ETF ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดในปัจจุบันคือ SPDR S&P 500 ETF โดย SPDR State Street Global Advisor 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา : Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุน ETF สามารถดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์มอร์นิ่งสตาร์โดยคลิกที่ข้อมูลอีทีเอฟที่จะแสดงรายละเอียดนโยบายการลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ หรือสามารถสอบถามข้อมูลกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ออก ETF นั้น ๆ และสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนอีทีเอฟต่างประเทศ ปัจจุบันมีกองทุนรวมหลายกองทุนที่ลงทุนในกองทุน ETF เป็นกองทุนหลัก โดยเราจะมาดูข้อมูลกองทุนเหล่านี้ในโอกาสต่อไปค่ะ

About Author

Morningstar