ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

3 กลุ่มกองทุนใหม่จากมอร์นิ่งสตาร์

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการเพิ่ม 3 กลุ่มกองทุนใหม่ จะมีกลุ่มอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

Morningstar 08/05/2562

ก่อนจะไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มกองทุนกลุ่มใหม่ จะขอพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มกองทุนกันก่อน สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนกองทุนรวมอาจจะคุ้นเคยกับการแบ่งกลุ่มกองทุนของมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งในแต่ละกลุ่มกองทุนนั้นทางมอร์นิ่งสตาร์จะรวบรวมกองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม Short Term Bond จะเป็นกลุ่มที่มีกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุเฉลี่ยของตราสาร 1-2 ปีอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากนักลงทุนต้องการลงทุนในกองทุนที่มีลักษณะดังกล่าวก็สามารถเลือกได้จากกลุ่มกองทุนนี้ โดยสามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงการจัดอันดับกองทุนหรือ Morningstar Rating

อย่างไรก็ตามอาจมีบางกองทุนที่แม้ว่าจะมีการลงทุนที่เป็นไปตามนิยามของมอร์นิ่งสตาร์ แต่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาจจะทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เช่น กองทุนในกลุ่ม Equity Large-Cap ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่า 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของกลุ่ม แต่มีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มธุรกิจใด ๆ เป็นหลัก เช่นลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ทำให้กองทุนลักษณะนี้มีความแตกต่างไปจากกองทุนหุ้นใหญ่กองทุนอื่นในกลุ่มที่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์จึงเห็นว่าควรแยกกองทุนลักษณะดังกล่าวออกจากกลุ่มเพื่อให้กองทุนในกลุ่มเดิมมีการเปรียบเทียบกันได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะสะท้อนใน Morningstar Rating

แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันกองทุนลักษณะดังกล่าวมีจำนวนไม่มากพอที่จะจัดตั้งกลุ่มใหม่เป็นการเฉพาะ (เช่นกลุ่มกองทุนหุ้นธนาคาร) ทำให้มอร์นิ่งสตาร์ได้รวมกองทุนเหล่านี้ไว้ด้วยกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

1 TH Sector Focus Equity เป็นกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารทุนไทยในกลุ่มธุรกิจใด ๆ เป็นหลัก เช่น การเงิน การธนาคาร พลังงาน เป็นต้น กลุ่ม TH Sector Focus Equity จึงประกอบด้วย 15 กองทุนดังต่อไปนี้

2 Global Sector Focus Equity เป็นกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารทุนต่างประเทศในกลุ่มธุรกิจใด ๆ เป็นหลัก กลุ่ม Global Sector Focus Equity ประกอบด้วย 9 กองทุนดังต่อไปนี้

3 Country Focus Equity เป็นกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารทุนในประเทศ/กลุ่มประเทศใด ๆ เป็นหลัก ประกอบด้วย 18 กองทุนดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยทั้ง 3 กลุ่มใหม่นี้เป็นการรวบรวมกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปแต่ละกองทุน ทำให้กองทุนในกลุ่มนี้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ จึงไม่มีการคำนวณ Morningstar Rating และท้ายนี้หากนักลงทุนท่านใดสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจใดเป็นพิเศษก็สามารถค้นหาได้จากทั้ง 3 กลุ่ม และควรคำนึงถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในกองทุนลักษณะนี้ด้วยนะคะ

About Author

Morningstar