ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการซื้อกองทุน LTF แล้ว อย่าลืมซื้อกองทุน LTF เพื่อประหยัดภาษีกันนะคะ

Morningstar 12/12/2562

เมื่อเดือนพฤศจิกายนมีเงินไหลเข้ากองทุน LTF ทั้งสิ้น 4.3 พันล้านบาท รวม 11 เดือนของปีนี้มีเงินไหลออกสุทธิ -3.4 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วง 1-11 ธันวาคมนี้มีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่องรวมมากกว่า 5 พันล้านบาท

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ทั้งนี้ท่านนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar