สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2019 (5)

ข้อมูลกองทุนกลุ่ม LTF / RMF และ Morningstar Sustainability Rating ประจำปี 2019

Morningstar 16/01/2563
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนกลุ่ม LTF และ RMF

ในปี 2019 มีกองทุน LTF เปิดใหม่รวม 2 กองทุนโดยเป็นกองทุนจาก บลจ. บัวหลวง (เดือนมีนาคม) และ บลจ. ยูโอบี (เดือนพฤษภาคม) ทำให้ ณ สิ้นปี 2019 มีกองทุน LTF จำนวน 93 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์รวม 4.1 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปี 2018 ราว 6.3%

กองทุน RMF มีจำนวน 222 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.0 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.4% จากปี 2018 โดยกองทุน RMF ที่มีการเติบโตสูงสุดได้แก่กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้โดยเติบโต 20.8% จากปี 2018 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.3 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มที่ลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17.2%

13 LTF RMF TNA Q419 th

จากความผันผวนของตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปีไปจนถึงกลางปีทำให้นักลงทุนมีการทยอยขายกองทุน LTF ในช่วงดังกล่าวรวมเงินไหลออกสุทธิครึ่งปีแรก -1.4 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกองทุน LTF ยังได้รับความสนใจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายเช่นเคย เห็นได้จากเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.1 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลเข้าในเดือนธันวาคมรวม 2.3 หมื่นล้านบาท ทำให้เงินไหลเข้าสุทธิของทั้งปีรวมเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

ปี 2019 กองทุน RMF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น RMF Equity 1.5 หมื่นล้านบาท กองทุน K Equity RMF จาก บลจ. กสิกรไทย มีเงินไหลเข้าสูงสุด 1.9 พันล้านบาท ตามมาด้วย Principal Equity RMF จาก บลจ. พรินซิเพิล 1.7 พันล้านบาท และ Bualuang Top-Ten RMF จาก บลจ. บัวหลวง 1.2 พันล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 กองทุนลงทุนในหุ้นไทย

กองทุน RMF - Fixed Income มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กองทุน RMF - Fixed Income มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงในระดับมากกว่า 1 หมื่นล้าน ทั้งนี้เกิดจากการเข้าลงทุนที่เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 นำโดยกองทุน Krungsri Cash RMF และ Krungsri Medium Term Fxd-Inc RMF จาก บลจ. กรุงศรี

14 LTF RMF Net flow Q419 th

ผลตอบแทนกองทุน LTF ในช่วง 3 เดือนถึง 1 ปีให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดในกลุ่มกองทุนประหยัดภาษี ในขณะที่กองทุน RMF Equity ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.8% สำหรับ 3 เดือนสุดท้ายของปี และ 11.7% สำหรับปี 2019 เนื่องจากมีกองทุนหุ้นต่างประเทศในกลุ่มซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงในปีนี้ หากมองที่ผลตอบแทนระยะยาวแล้วกองทุน LTF มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 8.5% ต่อปี ยังถือเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดี

15 LTF RMF return Q419 th

Morningstar Sustainability Rating

ปัจจุบันมีกองทุนหุ้นไทยจำนวน 20 กองได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ 5 ลูกโลกซึ่งเป็นระดับสูงสุด มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 7.6 หมื่นล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2019 ที่ 2.7% โดยมีกองทุน K 20 Select LTF เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่สุดมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.7 หมื่นล้านบาท และให้ผลตอบแทนปี 2019 ที่ 7.3%

16 ESG Q419 th

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar