มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2020

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2020 โดยมีทั้งหมด 9 รางวัลในปีนี้

Morningstar 23/03/2563

กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2020 มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2020

งานมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2019 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง

“งานมอบรางวัลประจำปีเป็นการแสดงถึงคุณภาพและแนวทางการลงทุนในแต่ละภูมิภาค” Nick Cheung, Chief Executive Officer for Morningstar in Asia กล่าว “ผู้ชนะรางวัลในปีนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้นักลงทุนประสบความสำเร็จ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มอบรางวัลให้กับกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นอีกครั้งในปีนี้”

“การฟื้นตัวของตลาดหุ้นและตราสารหนี้ในหลายภูมิภาคของปี 2019 ถือเป็นรางวัลแก่นักลงทุนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่คาดเดาได้ยากอีกช่วงหนึ่งจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งการตึงตัวของมูลค่าทรัพย์สินที่ยังคงทำให้นักลงทุนมีความกังวลใจในเรื่องเหล่านี้” Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia กล่าว “ผู้ชนะรางวัลทั้งกลุ่มตราสารทุนและตราสารหนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง และสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาว”

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2020 มีดังนี้

ประเภทกองทุน - กองทุนที่ได้รับรางวัล:

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก - กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนหุ้นระยะยาว - กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน - กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ - กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม:

ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

About Author

Morningstar