Awards Winner – Retirement Mutual Fund – Equity

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ปี 2019 มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อความผันผวนของตลาดหุ้น ท่านมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงอย่างไรให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จ

คำตอบ ปรัชญาการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เป็นแบบ Active ที่ยึดการวิเคราะห์เชิงลึกทางปัจจัยพื้นฐานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เราเน้นการทำ Stock Selection คัดเลือกหุ้นเด่นรายตัวและให้น้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดหวังควบคู่ไปกับความเสี่ยงในการลงทุน คำนึงถึง Upside และ Downside ในเชิง Valuation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเป็นหลัก อีกทั้งยังพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายรายหลักทรัพย์ และการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้เพื่อรับมือกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนจากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ เรายังมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และสภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการจับจังหวะการลงทุน (Tactical Asset Allocation) รวมถึงการพิจารณาเพิ่มหรือลดการถือครองเงินสดเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเน้นไปที่การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวเป็นสำคัญ

คำถาม ท่านคิดว่าภาวะเศรษฐกิจในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยงของกองทุนซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณมากน้อยเพียงใด

คำตอบ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสถานการณ์ในขณะนี้ที่ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นไปในหลายประเทศ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในจีนเริ่มลดลง แต่ในหลายประเทศเริ่มมีการยกระดับมาตรการป้องกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของ GDP จึงส่งผลให้ GDP ของไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลงมากกว่าที่ตลาดคาด ทาง บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และการท่องเที่ยวของภาครัฐที่จะทยอยประกาศออกมา รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับสูงจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลก ทำให้คาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับปัจจุบันได้

เนื่องจากทางกองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบ Active โดยเน้นการลงทุนรายหลักทรัพย์ในหุ้นบริษัทชั้นนำที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะกลางถึงยาว มีทีมผู้บริหารที่มีความน่าเชื่อถือและมีธรรมาภิบาลที่ดี ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจและพอร์ตการลงทุน เราเชื่อว่ากองทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างในระยะสั้น

คำถาม ท่านคาดว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ ผู้จัดการลงทุนยังเน้นการคัดเลือกและลงทุนในรายหลักทรัพย์ ที่มีผลการดำเนินงานมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตไปตามเศรษฐกิจได้ในระยะกลางถึงยาว หุ้นที่สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ดีอย่างสม่ำเสมอ หุ้นที่มี Valuation เหมาะสม เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดที่มีมากขึ้นและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในช่วงสั้น นอกจากนี้ยังคงใช้กลยุทธ์เพิ่มการถือครองเงินสดที่สูงกว่าปกติในช่วงจังหวะบางเวลาเพื่อรอจังหวะเข้าซื้อหุ้นในระดับราคาที่เหมาะสม

คำถาม ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จ

คำตอบ บลจ. กสิกรไทย เน้นการทำงานเป็นทีมและการทำ Research ด้วยตัวเองของผู้จัดการกองทุนกว่า 22 คนโดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ รวมถึงการดูภาพใหญ่ด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้สามารถทำ Asset Allocation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง การวิเคราะห์คัดกรองหลักทรัพย์ที่ลงทุนในเชิงลึก การติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีวินัยของผู้จัดการกองทุนทำให้มีความมั่นใจในการให้น้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้

คำตอบ สำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว จังหวะนี้ถือเป็นโอกาสทยอยเข้าลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF) เนื่องจาก บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยในระยะยาว และ Valuation ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันได้สะท้อนปัจจัยเสี่ยงในระยะสั้นไปค่อนข้างมากแล้ว ทำให้คาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับปัจุบันได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทาง บลจ. กสิกรไทยมีการปรับคาดการณ์การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ลงเหลือ 4-6% จากเดิม 8-10% เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เป้าหมายดัชนีปลายปีมีการปรับประมาณการลดลงมาอยู่ในช่วง 1550-1600 จุด

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar