Best Fund House - Domestic Equity

Morningstar Awards 2020 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จัก บลจ. กสิกรไทย ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดทำให้กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. ของท่านประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

คำตอบ บลจ. กสิกรไทย เน้นการทำงานเป็นทีมและการทำ Research ด้วยตัวเองของผู้จัดการกองทุนกว่า 22 คน โดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ รวมถึงการดูภาพใหญ่ด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้สามารถทำ Asset Allocation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง การวิเคราะห์คัดกรองหลักทรัพย์ที่ลงทุนในเชิงลึก การติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีวินัยของผู้จัดการกองทุนทำให้มีความมั่นใจในการให้น้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

คำถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2020 และจะมีผลกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสถานการณ์ในขณะนี้ที่ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในจีนเริ่มลดลง แต่ในหลายประเทศเริ่มมีการยกระดับมาตรการป้องกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของ GDP จึงส่งผลให้ GDP ของไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลงมากกว่าที่ตลาดคาด ทาง บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และการท่องเที่ยวของภาครัฐที่จะทยอยประกาศออกมา รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับสูงจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลก ทำให้คาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับปัจุบันได้

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ยังคงเน้นการคัดเลือกและลงทุนในรายหลักทรัพย์ ที่มีผลการดำเนินงานมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะกลางถึงยาว หุ้นที่สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมี Valuation ที่เหมาะสม เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดที่มีมากขึ้นและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในช่วงสั้น นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์เพิ่มการถือครองเงินสดที่สูงกว่าปกติในช่วงจังหวะบางเวลาเพื่อรอจังหวะเข้าซื้อหุ้นในระดับราคาที่เหมาะสม

คำถาม ปัจจุบันมีการพูดถึงการลงทุนเพื่อความยั่งยืน หรือกองทุน ESG มากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศ ท่านมีความคิดเห็นต่อการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

คำตอบ ในหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนในไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ บลจ. กสิกรไทย เราได้ให้ความสำคัญและนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจพิจารณาลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับพอร์ตลงทุนทั้งหมด ไม่เฉพาะแค่กองทุน ESG เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยยังมีบริษัทขนาดกลางและเล็กเป็นสัดส่วนที่สูงมากในตลาด จึงทำให้การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลด้าน ESG อย่างเป็นระบบสากลและสามารถเปรียบเทียบกับต่างประเทศยังอาจทำได้ไม่ครอบคลุม ทำให้การใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและการทำ engagement กับบริษัทจดทะเบียนมีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันพัฒนาการในการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดในด้านวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ บลจ. ของท่านสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับนักลงทุน

คำตอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีมแบ่งตามความเชี่ยวชาญรวมถึงการเน้นทำ Research ด้วยตัวเองของผู้จัดการกองทุนและกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นระบบช่วยทำให้การวางน้ำหนักและปรับเปลี่ยนมุมมองการลงทุนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนควบคู่ไปกับผลตอบแทนและความมีวินัยรวมถึงความเป็นมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน ทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม ท่านมีคำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยในปีนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ ปีนี้การลงทุนในหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างสูง นอกเหนือจากเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำแล้ว ยังเผชิญปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในระยะสั้น ดังนั้นการลงทุนต้องมองภาพในกลางถึงระยะยาวโดยดูที่ความมั่นคงของสถานะการเงินบริษัท ความสามารถในการแข่งขันรวมถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนจะมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar