บทสัมภาษณ์ Award Winners : Category Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล Category Awards ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
Fund name: SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend)
Fund code: SCBDV
Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
Fund name: TISCO Mid/Small Cap Equity Fund
Fund Code: TISCOMS
Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: TISCO Mid/Small Cap Equity Fund

Morningstar Awards 2020 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund name: Krungsri Long Term Government Bond RMF
Fund Code: KFLTGOVRMF
Morningstar Rating: 3 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Krungsri Long Term Government Bond RMF 

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)
ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund name: Thanachart General Fixed Income RMF
Fund Code: T-NFRMF
Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Thanachart General Fixed Income RMF 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar