ความสำคัญของ ESG และรูปแบบกองทุนยั่งยืน

กองทุนยั่งยืนกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยหลายปัจจัย วันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยเหล่านั้นกันซักเล็กน้อย พร้อมกับทำความรู้จักกองทุนยั่นยืนแบบต่าง ๆ กันค่ะ

Morningstar 23/06/2563
Facebook Twitter LinkedIn

ทั้ง E, S และ G เริ่มมีความชัดเจนและสำคัญมากขึ้น

อาจเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากว่าปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนนั้นเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น หากมองไปในอดีตจะพบว่าในประเด็น ESG นั้นโดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับด้าน Governance (G) หรือ ธรรมาภิบาลมากกว่า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในปัจจุบันทำให้ด้าน Environment (E) หรือสิ่งแวดล้อมและ Social (S) หรือด้านสังคม เริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน ส่งผลให้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านการออกนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ การรณรงค์ให้คนทั่วไปหันมาใช้ถุงผ้า หรือแม้กระทั่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นเทียบกับในอดีต เป็นต้น

 2020 06 23 1748 ESG Mainstream 2020 small

ที่มา : Morningstar

ในส่วนของด้านสังคมเองที่นอกจากจะคำนึงถึงผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสังคมหรือสวัสดิภาพของลูกจ้างแล้ว ในปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงให้เห็นถึงความตระหนักถึงปัจจัยด้านสังคมคือ เรื่องของความเท่าเทียมกันของคนผิวสีหรือต่างเชื้อชาติ รวมทั้งการยอมรับในความหลากหลายทางเพศ หลายองค์กรโดยเฉพาะในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยการแสดงออกถึงมาตรการหรือจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เช่น กรณีของ Franklin Templeton ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลด portfolio manager ที่มีตำแหน่งระดับสูงเนื่องจากมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ และในเดือนมิถุนายนนี้เองที่ถือเป็นเดือน Pride Month สำหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศ ซึ่งการกำหนด Pride Month ในเดือนมิถุนายนนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลที่สโตนวอลล์ (Stonewall Riots) เมื่อเดือนมิถุนายนปี 1969 ที่นำไปสู่การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเพื่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ หลายบริษัทในต่างประเทศรวมทั้งมอร์นิ่งสตาร์เองได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนในประเด็นนี้

การตระหนักถึง ESG ของบริษัทต่าง ๆ นั้นเป็นการแสดงออกว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ได้เพียงมีขึ้นเพื่อการทำธุรกิจแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนผ่านทั้ง 3 ด้านของ ESG นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

ตลาดกองทุนสหรัฐอเมริกายังให้ความสนใจกองทุนยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั้ง 3 องค์ประกอบของ ESG มีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีความตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกัน เห็นได้จากเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุนยั่งยืนในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาและยังคงต่อเนื่องมาในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยในไตรมาสแรกมีเงินไหลเข้ากองทุนยั่งยืนสูงมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือทำสถิติใหม่ต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2019

2020 06 23 1434 US Sust Q1 20 cut

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้อาจทำให้นักลงทุนสนใจกองทุนกลุ่มนี้มากขึ้น แต่อาจยังสงสัยว่าแล้วกองทุนเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง โดยหลังจากที่ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเม็ดเงินกองทุนยั่งยืนจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 300 กองทุนนี้แล้วพบว่าเราสามารถแบ่งกองทุน ESG ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1. ESG Consideration หรือกองทุนที่มีการใช้ ESG มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตราสารที่ลงทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่มีอยู่เดิมแต่เพิ่มเกณฑ์ด้าน ESG ในการพิจารณา ซึ่งจะมีการแจ้งในนโยบายการลงทุน

2. ESG Integration จะใช้ประเด็นการคำนึงถึงความยั่งยืนมาใช้ทั้งการเลือกตราสารและการสร้างพอร์ตการลงทุนซึ่งต่างจากกลุ่มแรกที่ใช้เกณฑ์ ESG เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในกลุ่มตัวอย่างหรือมากกว่า 170 กองทุน

3. Impact/ Thematic โดยเป็นกองทุนที่มีการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นหลักเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทน

4. Sustainable Sector คือกลุ่มกองทุนที่เน้นไปที่กลุ่มธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตรหรืออาหาร

ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีบลจ.ให้ความสนใจและมีตัวเลือกกองทุน ESG ให้นักลงทุนมากขึ้น ซึ่งยังเป็นเทรนด์การลงทุนที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการจัดเรตติ้งกองทุนในด้าน ESG โดยการให้ Globe rating กับกองทุนโดยใช้ข้อมูลการถือครองหุ้นแต่ละบริษัทมาเป็นเกณฑ์ ซึ่งนักลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ที่หน้ากองทุนยั่งยืนซึ่งจะแสดง Globe rating ของแต่ละกองทุนพร้อมกับข้อมูลอื่นเช่น มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง (ดาว) ผลตอบแทน หรือความเสี่ยง โดยในโอกาสหน้าเราจะมาดูกันในข้อมูลคะแนนความยั่งยืนรายกองทุนว่าตัวเลขหรือคะแนนเหล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันค่ะ

(นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าสู่หน้า “กองทุนยั่งยืน” ได้โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ)

2020 06 24 1506 sust fund link TH web

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar