สรุปข้อมูลกองทุน SSFX

กองทุน SSF พิเศษที่เปิดขายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมานั้นมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้าง มาติดตามกันค่ะ

Morningstar 02/07/2563
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8,885 ล้านบาท

กองทุน SSF พิเศษหรือ SSFX ที่เปิดให้ลงทุนเพื่อโอกาสการลดหย่อนภาษีแบบพิเศษ 200,000 บาท นอกเหนือจากวงเงินเดิมนั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายนมีกองทุน SSFX รวม 20 กองทุนจากบลจ. 15 แห่ง ที่มีทั้งรูปแบบกองทุนตราสารทุนและกองทุนผสม (เน้นลงทุนในหุ้นไทย) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 8,885 ล้านบาท โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมสูงสุดที่ 2,325 ล้านบาท ตามมาด้วย บลจ.บัวหลวง 1,975 ล้านบาท บลจ.กสิกรไทย 1,690 ล้านบาท บลจ.กรุงศรี 1,129 ล้านบาทและบลจ.ยูโอบี 497 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดกระจุกตัวใน 5 บลจ. รวม 86%

หากรวมมูลค่ากองทุน SSFX จาก 5 บลจ.ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดแล้วจะพบว่ามีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างกระจุกตัวหรือ 86% ของมูลค่ากองทุน SSFX ทั้งหมด โดยบลจ.ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 26% ซึ่งมาจาก 3 กองทุนที่เปิดขายพร้อมกันในช่วงแรกหรือต้นเดือนเมษายน ถัดมาที่บลจ.บัวหลวงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสองที่ 22% จากการเปิดขายกองทุนหุ้นกองแรกในเดือนเมษายนและเปิดกองทุนผสมเพิ่มอีก 1 กองทุนช่วงต้นเดือนมิถุนายน
สำหรับบลจ.กสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 19% ด้วยการเปิดขาย 1 กองทุนตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน คือ กองทุน K Super Star Savings Fund Extra ซึ่งเป็นกองทุน SSFX ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน สำหรับบลจ.กรุงศรี และบลจ.ยูโอบีเปิดขายคนละ 1 กองทุนในช่วงเดือนเมษายนเช่นกัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 13% และ 6% ตามลำดับ

2020 07 01 2102 SSFX mkt shr

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020

เม็ดเงินไหลเข้าสุทธิเร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายของเดือนมิถุนายน

กองทุน SSFX ค่อนข้างได้รับความสนใจในช่วงแรกของการเปิดขาย ในขณะที่ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีเม็ดเงินไหลเข้าค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจเกิดจากภาวะตลาดผันผวน หรือผู้ลงทุนบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายนที่เป็นเดือนสุดท้ายของการลงทุนกองทุน SSFX จะเห็นได้ว่าเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุน SSFX มากขึ้นรายวัน โดยเฉพาะในช่วง 4 วันสุดท้ายที่มีเงินไหลเข้าวันละ 600-2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับกองทุน LTF ที่มักมีเงินไหลเข้ากระจุกตัวในช่วงท้ายของปี

2020 07 02 1046 SSFX flow daily

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020

นอกจากกองทุน SSFX ที่หมดช่วงของการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีแล้ว ยังมีกองทุน SSF ที่เปิดให้ลงทุนจนถึงสิ้นปี ซึ่งจะมีกองทุนที่มีความหลากหลาย ทั้งลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่อจากนี้ไปจะมีกองทุน SSF เปิดใหม่ให้นักลงทุนได้เลือกพิจารณาลงทุนได้มากขึ้น ตามความเหมาะสมกับแผนการลงทุนระยะยาวพร้อมกับได้ลดหย่อนภาษี ทั้งนี้นักลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายกองทุน เงื่อนไขการลงทุนตามสิทธิ์ก่อนการลงทุนทุกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเองนะคะ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar