นักลงทุนเริ่มเข้าซื้อกองทุน SSF หรือยัง?

เข้าสู่ช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีแล้ว วันนี้มอร์นิ่งสตาร์มีข้อมูลอัพเดทบรรยากาศการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง SSF มาให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

Morningstar 17/09/2563
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน SSF เพิ่มขึ้น 3 เท่า

ปัจจุบันกองทุน SSF มีจำนวนทั้งหมด 81 กองทุน (ไม่รวม 2 กองทุนจาก บลจ. บัวหลวงที่ก่อนหน้านี้เป็นกองทุน SSFX) รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 760 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2020) เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ 252 ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมามีกองทุน SSF เปิดใหม่รวม 46 กองทุน มีเงินไหลเข้ากองทุน SSF ทั้งหมดรวมเฉลี่ยที่ระดับ 190 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้อาจเกิดจาก 1) กองทุน SSF ที่เปิดเพิ่มส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับกองทุนเปิดที่มีอยู่เดิมที่นักลงทุนอาจคุ้นเคย จึงอาจทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ หรือ 2) นักลงทุนเริ่มเข้าลงทุนในกองทุน SSF หลังจากที่หมดช่วงการลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

2020 09 17 17 43 05 SSF net assets

กองทุนหุ้นต่างประเทศได้รับความนิยมมากขึ้น...

กลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ยังคงเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 34% ซึ่งลดลงจากเดิมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ 45% โดยมี บลจ. กรุงศรี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมสูงสุดในกลุ่มนี้ กลุ่ม Global Equity มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม 19% เมื่อเดือนมิถุนายนเป็น 28% ทั้งนี้เกิดจากปริมาณเงินไหลเข้าที่สูงขึ้นในช่วงเดือนกรกฏาคมรวม 81 ล้านบาท (มากกว่าไตรมาสที่ 2 หรือช่วง 3 เดือนแรกของการขายกองทุน SSF ที่ราว 47 ล้านบาท) ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลเข้ากองทุน บลจ. บัวหลวง ที่เปิดใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวราว 40 กว่าล้านบาท

2020 09 17 17 41 28 SSF Mkt share and net flow

...โดยอาจเกิดจากปัจจัยบวกที่ชัดเจนในตลาดหุ้นไทย

ในภาพรวมการลงทุนกองทุน SSF ยังมีกองทุนตราสารทุนที่เป็นสัดส่วนหลักเช่นเดียวกับช่วงแรก (มากกว่า 60%) แต่ต่างกันที่มีสัดส่วนกองทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเป็นภาพเดียวกันกับกองทุนเปิดทั่วไปที่มีเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นต่างประเทศมากขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งอาจเกิดจากตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจน รวมทั้งดัชนีตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนธุรกิจที่ต่างไปจากตลาดต่างประเทศเช่น เทคโนโลยี หรือธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยกองทุนหุ้นต่างประเทศในปีนี้ยังมีหลายกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม (YTD) เป็นบวกราว 7%-27% เช่น Global Equity, China Equity, US Equity หรือ Global Technology ในขณะที่กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยังคงมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบราว 18%

2020 09 17 17 40 31 Average return

แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่ดีนัก รวมทั้งเงื่อนไขการลงทุนกองทุน SSF อาจต่างไปจากกองทุนประหยัดภาษีรูปแบบเดิมที่คุ้นเคย แต่นักลงทุนยังควรมีวินัยในการบริหารจัดการเงินเพื่อการออมและการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในกองทุน SSF เป็นการลงทุนระยะยาวพร้อมกับได้ประโยชน์ทางภาษี หากมีการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงมาในช่วงนี้อาจเป็นจุดที่น่าจะพิจารณาการลงทุนได้

นักลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุน SSF ได้ที่ https://bit.ly/32DXjf9

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar