สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2020

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 5.8% ไปอยู่ที่ 4.0 ล้านล้านบาท แต่ยังต่ำกว่าสิ้นปี 2019 ราว 7.3% และมีเงินไหลออกสุทธิทั้งปีรวมทั้งสิ้น 2.8 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 7.7 หมื่นล้านบาท 

Morningstar 20/01/2564
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 5.8% ไปอยู่ที่ 4.0 ล้านล้านบาท แต่ยังต่ำกว่าสิ้นปี 2019 ราว 7.3% และมีเงินไหลออกสุทธิทั้งปีรวมทั้งสิ้น 2.8 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 7.7 หมื่นล้านบาท 

ในรอบปีที่ผ่านมากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของอุตสาหกรรมมีการฟื้นตัวที่ช้า ปัจจัยการแพร่ระบาด COVID-19 ยังเป็นแรงกดดันต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในขณะที่การลงทุนต่างประเทศอาจมีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะการลงทุนหุ้นต่างประเทศที่มีความน่าสนใจในแง่ของหมวดอุตสาหกรรมที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะยังขาด หรือการฟื้นตัวของตลาดในแต่ละประเทศตามสถานการณ์ของโควิด-19 ในประเทศนั้น ๆ การลงทุนในกลุ่มกองทุนตราสารทุนต่างประเทศจึงแสดงการเติบโตที่ชัดเจน เช่น กลุ่ม China Equity หรือ Global Equity แต่ด้วยสัดส่วนทรัพย์สินที่ยังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับทั้งอุตสาหกรรมกองทุน จึงยังไม่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมตราสารทุนมากนัก โดยกองทุนรวมตราสารทุนมีการเติบโตเล็กน้อยจากปี 2019 หรือเพิ่มขึ้น 1.8% ไปอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาท จากเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิ 7.7 หมื่นล้านบาท 

TNA by asset

ด้านกองทุนตราสารหนี้โดยรวมยังเห็นผลกระทบจากกองทุนที่ปิดไปในช่วงต้นปี ทำให้มูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวมตราสารหนี้ยังไม่กลับไปสู่ระดับเดิม หรือลดลง 21.3% จากปี 2019 ไปอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาท โดยในรอบปีที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุทธิรวม 4.4 แสนล้านบาท จึงทำให้สัดส่วนของกองทุนรวมตราสารหนี้ลดลงไปอยู่ที่ 38% จากปี 2019 ที่ 46% อย่างไรก็ดีภาพรวมในช่วงท้ายของปีถือว่าเริ่มมีเงินกลับเข้าลงทุนกองทุนตราสารหนี้มากขึ้นอย่างชัดเจน จากปริมาณเงินไหลเข้าสุทธิ 5.7 หมื่นล้านบาท

flow by asset

กองทุนรวม Money market มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 7.5 แสนล้านบาท ลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าปี 2019 ถึง 29.4% โดยในช่วงไตรมาสล่าสุดเป็นเงินไหลออกราว 9 พันล้านบาท ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 4 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามยังเป็นเงินไหลเข้าสุทธิรวม 1.6 แสนล้านบาท เนื่องจากเงินไหลเข้าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นสูงถึง 1.7 แสนล้านบาท

กองทุนกลุ่ม Commodities ยังคงมีกองทุนทองคำที่เป็นสัดส่วนหลัก ในช่วงปี 2020 ราคาทองคำที่สูงส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไร จึงมีเงินไหลออกสุทธิของปีรวม 6.6 พันล้านบาท เป็นการหักลบมูลค่าทรัพย์สินที่โตขึ้น โดยรวมจึงมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทรงตัวมาตลอดทั้งปีที่ระดับ 3.3-3.4 หมื่นล้านบาท

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar