กองทุน SSF และกองทุน SSFX

กองทุนเพื่อการออม (SSF) และกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 2.2 หมื่นล้านบาท 

Morningstar 20/01/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนเพื่อการออม (SSF) และกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 2.2 หมื่นล้านบาท (กองทุน SSFX มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 รวม 1.1 หมื่นล้านบาท) มีเงินไหลเข้าสุทธิในไตรมาสสุดท้ายรวม 9.6 พันล้านบาท จากการเปิดขายกองทุน SSF/SSFX ในปีแรกพบว่ามีลักษณะการลงทุนคล้ายกับกองทุน LTF คือเงินลงทุนจะไหลเข้าสูงในช่วงท้ายเช่น มีเงินไหลเข้ากองทุน SSFX สูงในช่วงเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมสำหรับกองทุน SSF 

ltf ssf flow

กองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมสูงสุดที่ 9 พันล้านบาท โดยกว่าครึ่งเป็นเงินจากกองทุน SSFX คล้ายกับกลุ่ม Aggressive Allocation ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 5.9 พันล้านบาทและส่วนใหญ่เป็นเงินจากกองทุน SSFX 

ด้านกลุ่ม Global Equity นั้นแน่นอนว่าเป็นเงินลงทุน SSF เนื่องจากเป็นการลงทุนต่างประเทศ โดยเป็นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในไตรมาสสุดท้ายราว 3.7 พันล้านบาท รวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.1 พันล้านบาท ปัจจุบันกองทุน K Positive Change Equity-SSF เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.7 พันล้านบาท มีการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน Master fund คือ Baillie Gifford Positive Change B Acc

ssf by cat

ตลาดกองทุน SSF และ SSFX มีบลจ.กสิกรไทยที่มีมูลค่าทรัพย์สิน 5.4 พันล้านบาท ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 24% โดยมีกองทุน K Superstar Super Saving Fund Extra เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.2 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกองทุน K Positive Change Equity-SSF ที่นักลงทุนให้ความสนใจค่อนข้างสูง จึงเป็น 1 ใน 6 กองทุน SSF/ SSFX ทั้งหมดที่มีมูลค่าสูงระดับพันล้านบาท 

SSF mkt share

บลจ. ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสองที่ 22% ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมเกือบ 5 พันล้านบาท นำโดยกองทุน SSFX ที่เป็นกองทุนหุ้นไทย เช่น กองทุน SCB Mixed 70/30 SSF (SSF Extra) มีมูลค่าทรัพย์สิน 1.5 พันล้านบาท ปัจจุบัน บลจ.ไทยพาณิชย์มีจำนวนกองทุน SSF/SSFX มากที่สุดรวม 19 กองทุน ในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้ากองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ รวม 1.6 พันล้านบาท

บลจ.บัวหลวงมีส่วนแบ่งตลาด 17% ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.9 พันล้านบาทจากจำนวน 4 กองทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกองทุนที่ลงทุนในประเทศ ได้แก่ Bualuang Thai Equity Super Savings Fund และ Bualuang Mixed 70/30 SSF โดยในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 1.3 พันล้านบาท

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar