สรุปกองทุนรวมต่างประเทศ 2020

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% จากปี 2019 

Morningstar 26/01/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% จากปี 2019 (เพิ่มขึ้น 15.6% qoq) ทำให้มูลค่ากองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีสัดส่วนที่ 21% ของตลาดกองทุนรวมไทย จากที่เคยมีสัดส่วนราว 10% ในปี 2016 โดยกลุ่มกองทุนที่เติบโตอย่างชัดเจนคือกลุ่มตราสารทุน มีมูลค่ารวมราว 5.8 แสนล้านบาท หรือ 69% ของมูลค่ากองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) 

FIF by asst

กลุ่มกองทุนหุ้นจีน (China Equity) กลายเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดที่ 1.2 แสนล้านบาท หรือเติบโต 185% จากปีที่แล้ว ทั้งจากผลตอบแทนที่สูงหรือโดยเฉลี่ยเกือบ 19% และเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี ประกอบกับในปี 2020 มีกองทุนหุ้นจีนเปิดใหม่เพิ่มมากถึง 31 กองทุนจากที่มีอยู่เดิม 40 กองทุน โดยกองทุนเปิดใหม่มีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.1 หมื่นล้านบาท ทำให้โดยรวมกองทุนกลุ่มนี้มีเงินไหลเข้าสุทธิทั้งปีเกือบ 6 หมื่นล้านบาท  ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลเข้าในช่วงไตรมาสสุดท้าย 2.3 หมื่นล้านบาท  

top 5 FIF

FIF flow

จากเม็ดเงินกองทุนหุ้นจีน 1.2 แสนล้านบาทนั้น ราว 77% เป็นการลงทุนในกองทุน Master fund ใน 2 รูปแบบ คือ หุ้นจีนหรือ A Shares (EAA Fund China Equity – A Shares) หรือทั้งในจีนและฮ่องกง (EAA Fund China Equity) โดยกลุ่มหุ้น A Shares มีผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปีที่ 43.4% สูงกว่ากลุ่มหุ้นจีนและฮ่องกงที่ 35.9% ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในฮ่องกงที่มีผลการดำเนินงานที่ยังต่ำกว่าหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่ม EAA Fund Hong Kong Equity ที่ 22.7%

หมายเหตุ EAA คือ Morningstar Category สำหรับกองทุนใน Europe, Asia (ในตลาดที่มีการขายกอง European UCITS จำนวนมาก เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ ไต้หวัน), และ South Africa

EAA china

ปัจจุบันกองทุน Krungsri China A Shares Equity A (KFCHINA-A) เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มหุ้นจีน ซึ่งเป็นการลงทุนแบบฟีดเดอร์ฟันด์ไปยังกองทุนจากบลจ. UBS ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด master fund ด้านกองทุนหุ้นจีนสูงสุด ทั้งนี้กองทุนหุ้นจีนของ UBS ใน share class อื่นๆ ที่ขายในไทยนั้น ยังสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ราว 33% และ 3 ใน 5 กองทุนยังได้รับ Morningstar Rating ระดับ 5 ดาว 

china master share

(หมายเหตุ ผลตอบแทนของกองทุนจากบลจ. Allianz และบลจ. JPMorgan อาจยังไม่สะท้อนในผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นจีนเนื่องจากกองทุนไทยที่ลงทุนใน 2 บลจ.นี้เป็นกองทุนเปิดใหม่หรือมีการเปลี่ยน Master Fund ในช่วงปี 2020)

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar