กองทุนยั่งยืนสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง

กองทุนยั่งยืนในสหรัฐอเมริกายังสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีเม็ดเงินไหลเข้าสูงถึง 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าสองเท่าของปี 2019 หรือ 10 เท่าของปี 2018

Morningstar 03/02/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนยั่งยืนเติบโต 70% จากปี 2019

กองทุนยั่งยืนในสหรัฐอเมริกายังสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องในปี 2020 โดยมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิในกองทุนเปิดและ ETF รวม สูงถึง 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับปี 2019 ที่ 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 10 เท่าของปี 2018 ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ จากเม็ดเงินไหลเข้านี้ทำให้มูลค่ากองทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ ขึ้นไปอยู่ที่ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ หรือพุ่งขึ้นกว่า 70% จากปี 2019

us annual esg flow

เม็ดเงินไหลเข้ารายไตรมาสทำสถิติใหม่

หากดูในรายไตรมาสจะพบว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินไหลเข้าสูงถึง 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลอด 3 ไตรมาสแรกมีเงินไหลเข้าราวไตรมาสละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเม็ดเงินไหลเข้าเริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ทำให้ค่าเฉลี่ยเม็ดเงิน 5 ไตรมาสล่าสุดขยับขึ้นมาที่ระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

us esg qtr flow

กองทุนเปิดและกองทุนยั่งยืนมี flow ในทิศทางตรงกันข้าม

เม็ดเงินไหลเข้ากองทุนยั่งยืนมีสัดส่วน 24% ของกองทุนหุ้นและตราสารหนี้ในช่วงปี 2020 ซึ่งในอดีตเคยมีสัดส่วนไม่ถึง 1% หากเทียบกับกองทุนเปิดนั้นพบว่าเป็นเม็ดเงินไหลออกถึง 2.9 แสนล้านดอลลาร์ โดยเป็นเงินจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม หุ้นทั่วโลก รวมทั้งกองทุนผสม ในขณะที่กองทุนยั่งยืนเป็นเงินไหลเข้า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น

ESG etf-OE

การระบาดของโควิด-19 ภาวะโลกร้อน การเคลื่อนไหวจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นการเหยียดเชื้อชาติ จะยังคงเป็นส่วนที่ส่งผลให้นักลงทุนตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น ทั้งนี้ในแง่ของผลตอบแทนนั้น กองทุนยั่งยืนบางกองทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเทียบกับกองทุนหุ้นแบบเดิมในสหรัฐฯ สำหรับกองทุน ESG ในประเทศไทยนั้นอาจแสดงผลที่คล้ายกันคือกองทุน ESG เริ่มสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า SET TR แสดงให้เห็นว่านักลงทุนจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของมูลค่าและยังเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

th esg perform

(ข้อมูล ESG หุ้นรายตัวที่ใข้คำนวณ Morningstar Sustainability Rating มีที่มาจาก Sustainalytics)

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar