ทดสอบพอร์ตการลงทุนที่มี Bitcoin

หากจะพูดถึง bitcoin ในแง่ของความสัมพันธ์ที่มีต่อสินทรัพย์ประเภทอื่นนั้นยังถือว่าน้อยมาก และอาจเป็นไปได้ที่จะปรากฏอยู่ในพอร์ตกองทุนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกแต่อาจเป็นเพียงส่วนน้อยและเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้จากการเพิ่มน้ำหนัก bitcoin ในพอร์ตนั้นอาจแตกต่างกันไป

Morningstar 25/02/2564

หากจะพูดถึง bitcoin ในแง่ของความสัมพันธ์ที่มีต่อสินทรัพย์ประเภทอื่นนั้นยังถือว่าน้อยมาก และอาจเป็นไปได้ที่จะปรากฏอยู่ในพอร์ตกองทุนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกแต่อาจเป็นเพียงส่วนน้อยและเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้จากการเพิ่มน้ำหนัก bitcoin ในพอร์ตนั้นอาจแตกต่างกันไป

จากตารางด้านล่างเป็นการทดสอบเพิ่มสัดส่วน bitcoin ในพอร์ตการลงทุนหุ้นระยะ 3 ปี ซึ่งพบว่า การมี bitcoin นั้นยิ่งเยอะจะยิ่งดี ซึ่งมีเหตุผลมาจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้ แต่ขณะเดียวกัน bitcoin ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นหลายเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน (วัดโดยใช้ค่า standard deviation: SD) แต่เนื่องจากที่กล่าวไปในช่วงแรกว่าค่าความสัมพันธ์ต่อสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ต่ำ การเพิ่มสัดส่วน bitcoin ในพอร์ตหุ้นนั้นไม่ได้เพิ่มความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น สัดส่วน bitcoin 10% มีค่า SD เท่ากับ 22.98 เทียบกับ bitcoin 1% ที่ค่า SD เท่ากับ 19.69

test bitc weight 3Y

อย่างไรก็ตามหากเทียบในช่วง 10 ปีจะเป็นภาพที่ไม่น่าพอใจนัก เนื่องจากค่า SD ของ bitcoin นั้นสูงกว่าตลาดหุ้นกว่า 15 เท่า และแม้จะมีสัดส่วน bitcoin เพียง 1% แต่ค่า SD นั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (24.13) เทียบกับการลงทุนหุ้นเพียงอย่างเดียว (14.0) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน bitcoin จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งค่าผลขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) จะยิ่งมากขึ้นไปอีก

test bitc weight 10Y

Bitcoin กับตราสารหนี้

จากข้อมูลความเสี่ยง bitcoin ที่มากกว่า Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index ถึง 24 เท่าในช่วง 3 ปี อาจทำให้เป็นไปได้ยากที่จะมีการลงทุนเกี่ยวกับ bitcoin ในกองทุนตราสารหนี้ แต่ในความเป็นจริงนั้นเริ่มมีการลงทุน bitcoin ให้เห็นในกองทุนตราสารหนี้ในต่างประเทศกันบ้างแล้ว

ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ที่จัดกลุ่มโดยมอร์นิ่งสตาร์ชื่อ Nontraditional Bond ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงมากกว่าและมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะลงทุนใน bitcoin ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบลจ. BlackRock ได้ปรับโครงการลงทุนเพื่อให้ 2 กองทุนของ บลจ. มีความยืดหยุ่นและลงทุนใน bitcoin futures ได้โดย 2 กองทุนนั้นได้แก่ BlackRock Strategic Income Opportunities และ BlackRock Global Allocation

(หมายเหตุ: ปัจจุบัน 2 กองทุนดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม Nontraditional Bond ซึ่งต่างจากกลุ่มกองทุนตราสารหนี้อื่นที่มีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนชัดเจนเช่น Duration หรือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ขณะที่กลุ่ม Nontraditional Bond มีข้อจำกัดการลงทุนที่น้อยและมีความยืดหยุ่นสูง และมีความเสี่ยงสูงกว่าได้)

การลงทุนเกี่ยวกับ bitcoin นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดของกองทุนกันบ้างแล้ว แต่ก็มาพร้อมกับความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่บลจ.มีไว้รองรับ มูลค่าของ bitcoin ที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วอาจเป็นที่น่าดึงดูดใจสำหรับหลายท่าน แต่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ นักลงทุนที่สนใจจึงควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ

About Author

Morningstar