กองทุนยั่งยืนที่เป็น FIF ลงทุนอะไรบ้าง

การลงทุนอย่างยั่งยืนมีกองทุนให้เลือกเพิ่มมากขึ้น ทั้งแบบหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงกองทุนยั่งยืนของไทยที่ลงทุนต่างประเทศว่ามีการลงทุนอย่างไรบ้าง

Morningstar 18/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

การลงทุนอย่างยั่งยืนมีรูปแบบการลงทุนที่เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรูปแบบการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ และสามารถแยกตามมิติของ ESG ว่าเน้นไปทางด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสังคมหรือธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนยั่งยืนในประเทศไทยรวมมูลค่ามากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท (รวมกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุน feeder fund)

ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนมีการลงทุนในส่วนของต่างประเทศเป็นหลัก โดยหลายกองทุนได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ ทั้งนี้การลงทุนของแต่ละกองทุนนั้นมีความแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบกองทุนฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder fund) ที่เป็นการลงทุนในกองทุนหลักกองทุนเดียว และกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds) ทางมอร์นิ่งสตาร์จึงขอรวบรวมข้อมูลมาให้ดูกันว่าแต่ละกองทุนนั้นลงทุนใน master fund ใด และที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

esg feed 

กองทุน BNP Paribas Energy Transition เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสูงสุดที่ 185% กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนไปกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเช่น พลังงานทดแทน โครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคมที่ยั่งยืน ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุนได้แก่ Plug Power (PLUG), General Motors (GM) และ Sunnova Energy (NOVA) ปัจจุบันนักลงทุนสามารถลงทุนกองทุนนี้ผ่านกองทุน SCBCLEANA และ WE-TENERGY

กองทุน Baillie Gifford Positive Change เป็นอีกกองทุนที่มีผลตอบแทนรอบ 1 ปีที่ผ่านมาในระดับสูงหรือที่ 83.5% ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating ระดับ 5 ดาว อย่างไรก็ตามกองทุนนี้มี Morningstar Sustainability Rating ในระดับ 2-globe เนื่องจากมีการลงทุนที่มีความเสี่ยง ESG ที่สูงกว่ากองอื่น แต่ก็มีการเติบโตของมูลค่าหุ้นที่สูงด้วย กองทุนรวมไทยที่ลงทุนในกองทุนนี้คือ K-CHANGE จากบลจ.กสิกรไทย

ทางด้านของกองทุนที่มี Morningstar Sustainability Rating™ ระดับ 5-globe มีกองทุน BGF Sustainable Energy I2 ที่มีผลตอบแทนสูงสุดที่ 64.2% ในรอบ 1 ปีล่าสุด และเป็นกองทุนระดับ 4 ดาว กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ Enel SpA, NextEra Energy, Schneider Electric กองทุนรวมไทยที่ลงทุนในกองทุนนี้คือ M-RENEW จากบลจ.เอ็มเอฟซี

สำหรับกองทุนยั่งยืนระดับ 5-globe ที่เป็นกองทุน 5 ดาวนั้นคือ กองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities มีนโยบายการลงทุนที่เน้นในด้านระบบนิเวศน์ หรือบริษัทที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับกองทุนยั่งยืนกองอื่น ๆ กองทุนรวมไทยที่ลงทุนในกองทุนนี้คือ B-SIP จากบลจ.บัวหลวง

นอกจากกองทุนที่เปิดขายแล้ว ยังมีกองทุนอื่นที่กำลังยังทยอยเปิดใหม่ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน เช่น KT-CLIMATE จากบลจ.กรุงไทย, KFCLIMA จากบลจ.กรุงศรี และกองทุน LHGREEN โดยทั้งหมดมีการลงทุนในกองทุน Master fund ที่ได้ Morningstar Sustainability Rating™ ระดับ 3-globe ขึ้นไป

จากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการลงทุนแบบยั่งยืนนั้นอาจไม่ได้หมายความว่าจะต้องแลกกับผลตอบแทนที่ต่ำกว่ากองทุนทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนยั่งยืน เพราะในภาพรวมจากข้อมูลในตารางนี้ กองทุนส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี หรือสูงกว่า S&P 500 TR USD ที่ 31.3% สำหรับ 1 ปี และ 14.1% สำหรับ 3 ปี ฉะนั้นการลงทุนอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการลงทุนที่ไม่เพียงคำนึงถึงในแง่ของผลตอบแทน แต่ยังเป็นการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาลอีกด้วย

นักลงทุนที่สนใจกองทุนที่มีการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating™ สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3rfUTxg

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating™ ของกองทุนมีการอ้างอิงคะแนน ESG Score รายบริษัทจาก Sustainalytics

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
General Motors Co44.14 USD-1.74Rating
NextEra Energy Inc76.98 USD0.04Rating
Plug Power Inc3.39 USD9.90Rating
Schneider Electric SE253.32 USD-0.27

About Author

Morningstar