เนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุง จึงทำให้ท่านอาจประสบปัญหาการใช้งานได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Best Fund House - Domestic Equity

Morningstar Awards 2021 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

เรามาทำความรู้จัก บลจ. กสิกรไทย ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดทำให้กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. ของท่านประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นในประเทศมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 2

คำตอบ บลจ. กสิกรไทย เน้นการทำงานเป็นทีมและการทำ Research ด้วยตัวเองของผู้จัดการกองทุนกว่า 22 คน โดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ รวมถึงการดูภาพใหญ่ด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้สามารถทำ Asset Allocation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง การวิเคราะห์คัดกรองหลักทรัพย์ที่ลงทุนในเชิงลึก การติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีวินัยของผู้จัดการกองทุนทำให้มีความมั่นใจในการให้น้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว นอกเหนือจากนั้นทาง บลจ. กสิกรไทย ยังได้นำปัจจัยด้าน ESG มาวิเคราะห์ร่วมด้วยควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐาน ตามแนวทางของการลงทุนอย่างยั่งยืน

คำถาม จากที่กองทุนหุ้นต่างประเทศกำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุน ท่านมีแนวทางจัดการลงทุนอย่างไรเพื่อให้กองทุนหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจทัดเทียมกับกองทุนต่างประเทศ

คำตอบ เรามองว่าการหาโอกาสการลงทุนใหม่ใหม่ช่วยในแง่การเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนอีกทั้งยังเป็นกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่ดี เราเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในแต่ประเทศแตกต่างกันไปในตามจังหวะและวัฐจักรการลงทุน สำหรับประเทศไทย ในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศเกิดใหม่ เรายังมองว่ายังมีโอกาสในการลงทุนและการทำกำไรจากการ ตลาดไม่อยู่ในภาวะที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา (Inefficient Market) เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นเรายังเชื่อในการลงทุนแบบคัดเลือกหุ้นรายตัวโดยใช้วิธี  Bottom up

คำถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2021 และจะมีผลกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ มองว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากทั่วโลกเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนรวมถึงประเทศไทยด้วย น่าจะทำให้ไทยน่าจะเริ่มทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งภาคการท่องเที่ยวถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้สัดส่วนการสร้างรายได้สูงถึง 13% ของจีดีพี ดังนั้นหากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ เศรษฐกิจไทยก็น่าจะมีการฟื้นตัวได้ดีตามลำดับ ทำให้นักลงทุนต่างชาติหันกลับมาสนใจตลาดหุ้นไทยได้              สำหรับกลยุทธ์การลงทุน เราเลือกลงทุนใน หุ้นกลุ่มที่มี potential recovery จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและจากการเปิดประเทศ เช่นกลุ่ม bank, พลังงานและปิโตรเคมี รวมถึงการท่องเที่ยว และกลุ่มที่มี quality of growth หรือที่เห็น visibility ของอัตราการเติบโตที่ชัดเจนเช่น กลุ่มสาธารณูปโภค, พาณิชย์และอิเลคโทรนิคส์

คำถาม บลจ.กสิกรไทยมีแนวทางการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) อย่างไรบ้าง

คำตอบ เรามีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพทั้งในเชิงการทำงานและการสร้างผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน และนั้นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปรัญชาการลงทุนที่นำเรื่องของ ESG เข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระบวนการการลงทุน โดยเราเริ่มทำการประเมิน ESG score สำหรับบริษัทที่จะเข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2014 โดยทีมจัดการลงทุนมีการเก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินจากทั้งแบบฟอร์มที่คิดค้นขึ้นเอง สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหาร/ส่งคำถามตรงไปยังบริษัทจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น รายงานประจำปี บทวิเคราะห์ sustainability จากบริษัทวิจัยชั้นนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทีมจัดการลงทุนได้นำ ESG score ที่ได้ผ่านการวิเคาะห์แล้วนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณ/วิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงและคาดการณ์ผลตอบแทนของบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ทีมจัดการลงทุนหลีกเหลี่ยงที่จะลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นหรือความเสี่ยงต่อเรื่อง ESG

คำถาม ท่านมีคำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยในปีนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ เรามองว่าในปีนี้การกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพอร์ตลงทุน อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมาก ซึ่ง valuation ตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทำให้อาจมีความผันผวนสูงในขณะที่ หุ้นไทย ผลตอบแทนอาจดูไม่หวือหวามากเท่า แต่เรามองว่า downside อาจจะไม่มากนักแล้วจากระดับนี้ บลจ. กสิกรไทยมองระดับดัชนีปลายปีที่ 1600 จุดแต่ทั้งนี้อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1650 จุดได้หากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวมากกว่าที่คาดการณ์

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar