เนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุง จึงทำให้ท่านอาจประสบปัญหาการใช้งานได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Best Fund House - Domestic Fixed Income

Morningstar Awards 2021 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

เรามาทำความรู้จัก บลจ. พรินซิเพิล ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ของท่านประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

คำตอบ  บลจ.พรินซิเพิลให้ความสำคัญกับมุมมองการลงทุนในทุกๆช่วงวงจรเศรษฐกิจบวกกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว เป็นส่วนสำคัญในการได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระยะสั้น การวิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันท่วงที

มีวินัยในดำเนินตามแผนหรือนโยบายที่วางไว้  เพื่อให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นไปตามความเหมาะสมของนโยบายกองทุน กระบวนการตรวจสอบและติดตามทำให้ผู้จัดการกองทุนดำเนินการตามแผนและกรอบที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

คำถาม บลจ.พรินซิเพิลมีการปรับกลยุทธ์หรือไม่/อย่างไรในช่วงต้นปี 2020 ที่กองทุนตราสารหนี้ถูกขายออกมาปริมาณมาก

คำตอบ ส่วนสำคัญในการลงทุนประเภทตราสารหนี้คือความมั่นคงของเงินต้น และสภาพคล่องของตราสาร ในเหตุการณ์ช่วงต้นปี 2020 ที่กองทุนตราสารหนี้ถูกขายในปริมาณมาก ทางบลจ. พรินซิเพิล จึงมุ่งเพิ่มสภาพคล่องในกับกองทุนภายใต้การบริหาร และคัดเลือกตราสารที่มีความมั่นคงในระดับสูงในภาวะที่เศรษฐกิจถูกกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ทั้งนี้ในอดีตบลจ. มีการวางสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องให้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในระดับที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม ท่านมีมุมมองต่อเม็ดเงินตลาดกองทุนรวมตราสารหนี้ไทยอย่างไรในปีนี้ เทียบกับช่วงปีที่แล้วที่ถูกขายออกมามาก

คำตอบ  บลจ.คาดว่าผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ยังคงนำเงินเข้ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อสภาพคล่องเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปอาจยังไม่ได้รับความนิยมเหมือนในช่วงก่อนวิกฤตในเดือนมีนาคมปี 2020  จากผลตอบแทนที่ต่ำและความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้ลงทุนมุ่งลงทุนเพื่อสำรองสภาพคล่องเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามภายหลังที่อัตราผลตอบแทนในตลาดรองมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2021 ทำให้อัตราผลตอบแทนในอนาคตเริ่มมีความน่าสนใจ บลจ.คาดว่านักลงทุนจะเริ่มกลับมาลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้

คำถาม จากที่การลงทุนต่างประเทศอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตสูงขึ้น ท่านมีแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้กองทุนในประเทศยังมีความน่าสนใจทัดเทียมกับกองทุนต่างประเทศอย่างไร

คำตอบ  การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการลงทุนของนักลงทุนจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความผันผวนในทุกๆสถานะการณ์ การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศมีจุดเด่นในแง่ความมั่นคงในการรักษาเงินต้น และมีสภาพคล่องที่ดี ความผันผวนต่ำ ดังนั้นการนำเสนอและให้ข้อมูลในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนกลับมาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไทย โดยปัจจุบันภายหลังอัตราผลตอบแทนในตลาดรองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากถือเป็นจุดที่น่าสนใจลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นมาสูงมากในช่วงก่อนหน้า

คำถาม ท่านมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ในปีนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ  ตั้งแต่ต้นปี อัตราผลตอบแทนในตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปอาจเป็นกังวลกับผลตอบแทนที่ติดลบบ้างในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา แต่หากพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะยังอยู่ในระดับต่ำ เงินเฟ้ออาจสูงขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีฐานต่ำแต่ยังคงอยู่ในระดับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวางกรอบไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับไม่สูงเช่นนี้ต่อไป ดังนั้นบลจ.คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีความผันผวนของตลาดตราสารหนี้จะค่อยๆลดลงและปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุล ณ จุดปัจจุบันจึงถือเป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้อีกครั้ง

สำหรับนักลงทุนที่มุ่งลงทุนเพื่อสำรองสภาพคล่องควรเข้าลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากราคาที่อาจผันผวนได้ในตราสารระยะกลางและยาวซึ่งเป็นผลจากปัจจัยภายนอกประเทศ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar