ลงทุนแบบ Warren Buffett

Warren Buffett มีกฏเกณฑ์และหลักการลงทุนที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ก็สามารถทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จได้  

Morningstar 05/05/2564
Facebook Twitter LinkedIn

แม้ว่า Warren Buffett จะมีอายุครบ 90 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นต้นแบบการลงทุนให้กับนักลงทุนหลายๆคน ทำให้มีหนังสือและบทความจำนวนมากที่ออกมาเขียนเกี่ยวกับตัวเค้ารวมถึงวิธีการลงทุนอย่าง Warren Buffett ซึ่งจริงๆแล้ว Warren Buffett มีกฏเกณฑ์และหลักการลงทุนที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ก็สามารถทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จได้  ดังเช่นต่อไปนี้

กฏข้อแรก และการมี Margin of Safety

Warren Buffett  มักจะกล่าวว่า “The first rule of investment [is] Don’t lose money; and the second rule is: Don’t forget the first rule.” นั่นก็คืออย่าได้เสียเงินจากการลงทุน ซึ่งเค้าหมายถึงให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากการลงทุนที่ทำให้สูญเสียหรือขาดทุนจากการลงทุนนั่นเอง เพราะยกตัวอย่างเช่น ถ้าลงทุนแล้วเกิดขาดทุน 10% ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ได้เงินคืนมาเท่าเดิมเราจะต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนกลับมา 11% และถ้าเราลงทุนแล้วขาดทุน 50% ก็จะต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนถึง 100% เพื่อให้ชดเชยที่ขาดทุนไปก่อนหน้านี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เค้าจึงแนะนำให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์การลงทุนของ Benjamin Graham เกี่ยวกับการมี Margin of Safety หรือการซื้อหุ้นแบบมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง เช่น ถ้าคิดว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าถึง 100 บาท ก็อาจรอซื้อเมื่อราคาหุ้นลงมาอยู่ที่ 80 หรือ 70 บาท เพื่อให้มีส่วนต่างของราคาเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน

มีความอดทน

คุณสมบัติที่สำคัญที่ Warren Buffett มีก็คือ การมีวินัยและความอดทนในการลงทุน  เค้ามักจะย้ำเสมอว่าในการลงทุนจะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ผันผวนไปตามภาวะตลาด การตัดสินใจลงทุนตามเหตุผลและข้อเท็จจริงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ แม้ว่าจะมีนักลงทุนคนอื่นที่คิดเหมือนกับเราหรือต่างกับเราก็ตาม เหมือนดังที่ Charlie Munger กล่าวไว้ว่าให้เรา “sit on [your] ass” ซึ่งหมายถึงให้เรามีความอดทน แม้ว่าราคาหุ้นที่ซื้อมาจะขึ้นไปมากๆแล้วก็ตาม แต่ให้นึกไว้เสมอว่าเราต้องการซื้อและถือไว้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว หรือหากอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหาบริษัทไหนลงทุนได้ ก็ให้ถือเงินสดเก็บไว้ แล้วรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน

เล่นหุ้นอย่างชาญฉลาด

นอกจากความอดทนแล้ว อีกข้อที่สัมพันธ์กันก็คือ การลงทุนตามข้อเท็จจริงโดยไม่หวั่นไหวไปกับแรงกระตุ้นจากภายนอก เพราะหากเราอยู่ในตลาดหุ้นจะพบว่ามีข้อมูลข่าวสารเข้ามามากมาย รวมทั้งอารมณ์ของนักลงทุน และถ้าเราหวั่นไหวไปตามความผันผวนที่เกิดขึ้นทุกวัน ก็อาจทำให้เราตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดได้ในช่วงเวลาสั้นๆ  Warren Buffett จึงมักบอกว่าในภาวะตลาดที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลานั้นเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อหวังทำกำไรจากการลงทุน แต่ให้อยู่เฉยๆและดูตลาดไปเรื่อยๆยังจะดีกว่า และเมื่อไหร่ที่เราค้นพบโอกาสในการลงทุน เช่น ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และเรามีความเข้าใจในหุ้นนั้นๆดีพอแล้ว จึงค่อยลงทุน

ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัด

ในแง่การลงทุนนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ไปหมดทุกเรื่องก็ได้ หากลงทุนเฉพาะเรื่องหรือธุรกิจที่เรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญ และรู้จักดีก็เพียงพอแล้ว สำหรับ Buffett และ Munger นั้นมักจะศึกษาข้อมูลการลงทุนจากการอ่านเป็นอย่างมาก หากเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทนั้นๆได้ ก็สามารถศึกษาจากรายงานประจำปีของบริษัท ฟังคำสัมภาษณ์ของผู้บริหาร ดูผลประกอบการในอดีต หรือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นต้น Munger ยังแนะนำให้อ่านชีวประวัติการลงทุนที่ล้มเหลวของบุคคลต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษาก็ได้ นอกจากนี้ อาจดูประวัติของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับ เพื่อเป็นการดูเรื่องธรรมาภิบาลในองค์กร และดูว่าผู้บริหารเหล่านี้เน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในระยะยาวหรือแค่ต้องการผลักดันราคาหุ้น เพื่อให้ได้เงินมากๆในช่วงสั้นเท่านั้น

โดยสรุปแล้วหลักการลงทุนแบบ Warren Buffett ยังมีอีกมาก เช่น

  • อย่าขาดทุนจากการลงทุน
  • ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัด
  • จงอดทนและมีวินัยในการลงทุน
  • ลงทุนในตลาดหุ้นอย่างชาญฉลาด
  • อย่ากังวลกับการดูราคาหุ้นบ่อยเกินไป
  • จงกลัวเวลาที่ผู้อื่นโลภ และโลภเวลาที่ผู้อื่นกลัว
  • มองหาการลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงและยั่งยืน
  • อย่าก่อหนี้เพื่อมาลงทุน
  • อ่านให้มากในสาขาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
  • จงแสดงความคิดเห็นของตัวเองก่อน และอย่าพึ่งพาความคิดของคนอื่นให้มากจนเกินไป

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar