อัพเดทกองทุนหุ้นไทย – พฤษภาคม 2021

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF และ SSF) ยังมีเงินไหลออกสำหรับช่วง 5 เดือนแรก โดยกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า

Morningstar 02/06/2564
Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนหุ้นไทย 2 เดือนล่าสุดเป็นบวกเล็กน้อย

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยยังต้องเจอกับการแพร่ระบาด Covid-19 รอบใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก ถือเป็นแรงกดดันต่อการลงทุนหุ้นไทยโดยรวม ตลาดหุ้นไทยจึงปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็กน้อย โดยผลตอบแทน SET TR อยู่ที่ 1.3% และ SET mai TR อยู่ที่ 5.1% แต่จากช่วงต้นปีที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดี ทำให้ SET TR ในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ที่ 11.9% และ SET mai TR อยู่ที่ 45.3%

เงินไหลออกจากกองทุนหุ้นไทยรวม 1.3 หมื่นล้านบาท

จากการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนทำให้กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF และ SSF) ยังมีทิศทางของเงินไหลออก โดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเงินไหลออกสุทธิรวม 861 ล้านบาท รวม 5 เดือนแรกเป็นเงินไหลออกสุทธิกองทุนหุ้นไทยแล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากสิ้นปี 2020

th eq may 2021

กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีผลตอบแทนดีกว่า

หากไปดูที่ผลตอบแทนเฉลี่ยรายกลุ่ม จะพบว่าในปีนี้กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าอย่างชัดเจน หรือโดยเฉลี่ยที่ 10.4% ในขณะที่กลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่อยู่ที่ 5.5% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2021)

หมวดเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมมีส่วนเพิ่มผลตอบแทน

การลงทุนของกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กโดยเฉลี่ยมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเป็นสัดส่วนสูงสุด ซึ่งจะมีทั้งธุรกิจสินเชื่อและธนาคาร โดยมอร์นิ่งสตาร์ได้ลองแบ่งกองทุนในกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กออกเป็น 4 กลุ่มตามผลตอบแทนสะสมรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (Quartile 1 ถึง 4) โดย Quartile 1 หมายถึงผลตอบแทนดีสุดและ Quartile 4 คือกลุ่มผลตอบแทนต่ำสุด พบว่ากลุ่ม Quartile 1 มีการลงทุนในหุ้นการเงิน 21.6% ตามมาด้วยกลุ่ม Consumer Cyclical 14.4% และ Technology 11.1% นอกจากนี้กลุ่ม Quarter 1 ลงทุนในกลุ่ม Industrials ในสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 5 ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง ทำให้โดยรวมกลุ่ม Quartile 1 มีการลงทุนในกลุ่มผลตอบแทนค่อนไปทางปานกลางถึงสูง

compare qt1-qt4

กลุ่ม Quartile 4 ลงทุนในหมวดธุรกิจผลตอบแทนกลาง-ต่ำ

ในขณะที่กลุ่ม Quartile 4 ลงทุนในกลุ่มการเงินและ Consumer Cyclical โดยเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน แต่มีการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ในสัดส่วนที่ 10.6% ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับ Quartile 1 ถึง 3 โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม Real Estate มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำกว่าหมวดธุรกิจอื่น ทั้งนี้กลุ่ม Quartile 4 มีการลงทุนในหมวดสื่อสารที่สูงเช่นกัน ทำให้กลุ่ม Quartile 4 ลงทุนในหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนปานกลางถึงต่ำเป็นสัดส่วนหลัก

th eq return

(หมายเหตุ การแบ่ง Sector เป็นไปตามรูปแบบการจัดหมวดโดยมอร์นิ่งสตาร์ ทำให้อาจมีบางธุรกิจถูกจัดอยู่ Sector ที่ต่างกับการจัดหมวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลรายละเอียดพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนสามารถคลิกดูได้ที่ “พอร์ตโฟลิโอ” ในหน้ากองทุนของเว็บไซต์มอร์นิ่งสตาร์

portfolio click

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar