ไฮไลท์กองทุนเปิดใหม่ 2021

ในปีนี้ยังคงมีกลุ่มตราสารทุนที่มีจำนวนกองทุนเปิดใหม่สูงสุด กองทุนต่างประเทศมีการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีด้วยมูลค่า IPO หลายพันล้านบาทในหลายกองทุน ประเภทตราสารหนี้มีกองทุนเปิดใหม่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับในอดีต ขณะเดียวกันยังมีกองทุนทริกเกอร์ทยอยเปิดใหม่ในทุกเดือน

Morningstar 26/08/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนเปิดใหม่ในช่วงเกือบ 8 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 245 กองทุน (ไม่รวม term fund) เป็นกองทุนตราสารทุนมากที่สุดด้วยจำนวน 169 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) ในขณะที่กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ มีกองทุนเปิดใหม่ 13 กองทุน หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว กองทุนทริกเกอร์ยังมีกองทุนทยอยเปิดใหม่ทุกเดือนในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 32 กองทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เช่น จีนหรือทั่วโลก และมีกองทุนที่เข้าเงื่อนไขปิดกองทุนแล้วเพียง 5 กองทุน รวมมูลค่าการลงทุนที่เหลืออยู่ 3.1 หมื่นล้านบาท

new

กองทุน Global Equity เปิดใหม่รวม 37 กองทุน

กลุ่ม Global Equity มีจำนวนกองทุนเปิดใหม่มากที่สุดจากเทรนด์การลงทุนต่างประเทศที่เติบโตมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีกองทุนบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO) เป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจสูงสุดสำหรับกลุ่มนี้จากที่มีเม็ดเงินจากผู้ลงทุนระดับ 3 พันล้านบาทในช่วงเปิดขาย กองทุนนี้เป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปที่ Wellington Global Innovation เป็นกองทุนที่เปิดมาเป็นเวลาราว 4 ปี มีการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่หรือได้ประโยชน์จากนวัตกรรมทั่วโลกเช่นด้านการเงิน สุขภาพ ซึ่งหุ้นหลายตัวก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่น Amazon.com, Alphabet, Facebook หรือ Visa เป็นต้น โดยนับตั้งแต่ต้นปีกองทุน Wellington มีผลตอบแทนสะสม 11.9% และมีมอร์นิ่งสตาร์เรตติ้งระดับ 5 ดาว นอกจากนี้บลจ.บัวหลวงยังมีกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ที่เปิดใหม่ในปีนี้ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่ระดับเกือบ 3 พันล้านบาท

 bgto

กองทุน TGENOME มูลค่า IPO สูงสุด 9 พันล้านบาท

กองทุน ทิสโก้ Genomic Revolution เป็นกองทุนเปิดใหม่ปีนี้ที่ผู้ลงทุนให้การตอบรับสูงสุดด้วยมูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท เน้นลงทุนกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจการดูแลสุขภาพที่เป็นรูปแบบใหม่ ต่างจากรูปแบบเดิมที่อาจเน้นในกลุ่มผู้ผลิตยาหรือเวชภัณฑ์ ประกันสุขภาพ โดยเป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปที่ ARK Genomic Revolution ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 180% ในรอบปีที่แล้ว หรือสูงสุดของกองทุน ARK ETF 5 กองทุนที่มีขายในประเทศไทย แต่ในปีนี้อาจเป็นปีที่ค่อยดีนัก โดยผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -11.5% หรือต่ำสุดใน 5 กองทุน สะท้อนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ

tgenome 

กองทุน ttb smart port 2 nuturer ยอด IPO สูงสุดในกลุ่มกองทุนผสม

ด้านประเภทกองทุนผสมมีกองทุนเปิดใหม่รวม 18 กองทุน กองทุน ttb smart port 2 nuturer เป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจสูงด้วยมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาทในช่วง IPO โดยกองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุน ttb smart port ที่มีทั้งหมด 5 กองทุน โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่เป็นไปตามพอร์ตการลงทุน 1 ถึง 5 โดยเสี่ยงต่ำสุดคือ ttb smart port 1 preserver จะอยู่ในประเภทตราสารหนี้ และ ttb smart port 5 go-getter จะเป็นกองทุนตราสารทุน ซึ่ง ttb smart port นี้ ปรับรูปแบบมาจาก TMB smart port ที่เดิมมียอดการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง แต่ ttb smart port ใหม่นี้มีปรับให้เริ่มต้นลงทุนที่ 1 บาท  

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar