เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นสู่ระดับปกติหรือยัง

ที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐได้ฟื้นตัวกลับมาเหมือนดังช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID19 แล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกลับสู่ระดับปกติซะทีเดียว อีกทั้งการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าก็อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้าออกไป

Morningstar 07/09/2564
Facebook Twitter LinkedIn

ที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐได้ฟื้นตัวกลับมาเหมือนดังช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID19 แล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกลับสู่ระดับปกติซะทีเดียว เพราะยังมีบางธุรกิจที่ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว อีกทั้งการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าก็อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้าออกไป

แนวโน้มเศรษฐกิจและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

Morningstar คาดว่าแนวโน้ม GDP สหรัฐในปี 2021 และ 2022 จะขยายตัว 6% และ 4.3% ตามลำดับ ซึ่งคงเดิมจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าแม้ว่าจะเกิด Delta-variant ก็ตาม

exh1

การฟื้นตัวนำโดยการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการ ซึ่งเป็นผลจากเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงกักตัว รวมถึงการกระจายการฉีดวัคซีนในประเทศ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคง -3% จากช่วง Pre-pandemic levels

การฟื้นตัวภาคบริการใกล้คืนสู่ระดับปกติ

คาดการณ์การใช้จ่ายในกลุ่ม Consumer services น่าจะปรับเพิ่มขึ้น 6.4% และ 6.7% ในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ แม้จะเกิด Delta-variant ก็ตาม

exh2

ทั้งนี้หากเทียบกับช่วง Pre-pandemic levels การใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารยังปรับลดลง 3% และการใช้จ่ายในกลุ่ม Healthcare ปรับลดลง 4.3%เนื่องจากผู้ป่วยเลื่อนการรักษาออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในภาคบริการบางส่วนก็มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าส่วนอื่นๆเนื่องจากเป็นบริการที่ต้องการการจองหรือวางแผนล่วงหน้า เช่น การวางแผนพักผ่อน การจองตั๋ว รวมถึงบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่ากิจการอื่นๆ เช่น สายการบิน

ตลาดแรงงานแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์

การจ้างงานในสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับสู่ Pre-pandemic levels ได้ในช่วงกลางปี 2022 โดยการฟื้นตัวของการจ้างงานล่าช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ หลังจากที่ในไตรมาส 2 ตัวเลขการจ้างงานยังคง -4.5% จากช่วง Pre-pandemic levels

exh3

จำนวนแรงงานเริ่มกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน

Morningstar คาดว่าปัจจุบันมีจำนวนแรงงานในสหรัฐกว่า 20% ที่ยังทำงานแบบ WFH ซึ่งดีขึ้นจากช่วงปีก่อนหน้าที่มีจำนวนแรงงาน WFH สูงถึง 40% และคาดว่าเมื่อสถานะการณ์ดีขึ้นจำนวนแรงงานที่ WFH น่าจะลดลงเหลือ 13% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ Pre-pandemic levels ซึ่งเคยอยู่ที่ 9%

การฟื้นตัวของกลุ่ม Business Travel

หลังจากที่การเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในธุรกิจโรงแรมและสายการบินไปด้วย การฟื้นตัวของธุรกิจดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับการเดินทางของภาคธุรกิจเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จากการสำรวจของ Deloitte ระบุว่าการเดินทางของภาคธุรกิจในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับเพียง 10-15% ของปี 2019 และคาดว่าการฟื้นตัวจะค่อยๆเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 75% ของช่วง Pre-pandemic levels ภายในปี 2022

ในภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐได้มีการฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้ายังเป็นปัจจัยที่ทำให้การฟื้นตัวยังไม่ไปสู่ภาวะปกติ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงนี้และพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar