กองทุน RMF Equity เติบโต 19%

กองทุนประเภทตราสารทุน หรือ RMF Equity มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 1.75 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% จากสิ้นปี 2020 กองทุนหุ้นต่างประเทศสร้างผลตอบแทนได้สูง

Morningstar 09/09/2564
Facebook Twitter LinkedIn

จากมูลค่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั้งหมด 3.56 แสนล้านบาท มีกองทุนประเภทตราสารทุน หรือ RMF Equity เป็นสัดส่วนหลักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 1.75 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% จากสิ้นปี 2020 ที่ระดับ 1.5 แสนล้านบาท โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิรอบ 8 เดือนรวม 8.5 พันล้านบาท หรือเป็นสถิติใหม่สำหรับรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับในอดีต ที่มีผลมาจากแรงซื้อกองทุนหุ้นต่างประเทศเช่น หุ้นจีน หุ้นทั่วโลก หรือหุ้นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างคึกคักในช่วงไตรมาสแรกของปี ทำให้ในปีนี้กองทุน 3 กลุ่มดังกล่าวมีเงินไหลเข้าสุทธิรวมระดับหมื่นล้าน ในขณะที่กองทุนหุ้นไทยยังเป็นเม็ดเงินขาออกราว 5 พันล้านบาท

ในแง่ของผลตอบแทนในรอบ 1 ปี กองทุนหุ้นต่างประเทศหลายกลุ่มสร้างผลตอบแทนได้สูง กองทุนหุ้นเวียดนามจาก บลจ.แอสเซทพลัส (ASP-VIETRMF) มีผลตอบแทนสูงสุด 66.8% ตามมาด้วยกองทุนหุ้นอินเดียจาก บลจ.บัวหลวงและ บลจ.กรุงศรี ที่ 61.8% และ 45.5% ตามลำดับ ขณะที่การลงทุนในประเทศมีกองทุน KMSRMF จาก บลจ.กสิกรไทย ที่มีผลตอบแทน 42.1% จากการลงทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ซึ่งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาการลงทุนหุ้นขนาดเล็กสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่เกือบ 10%

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

 rmf eq 1Y

ในรอบ 3 ปีและ 5 ปี กองทุน RMF Equity ที่ติดอันดับ 10 กองทุนผลตอบแทนสูงสุดล้วนแต่เป็นการลงทุนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี หุ้นทั่วโลก หุ้นยุโรป หรือหุ้นสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนสะท้อนภาพการเคลื่อนไหวของตลาดและมูลค่าการลงทุนในช่วงของการระบาดโควิด-19 และแสดงการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนในประเทศ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 3Y 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 5y 

ขณะที่ในรอบ 10 ปีนั้นจะเป็นรายชื่อกองทุนในประเทศทั้งหมด นำโดยกองทุน KKP EQRMF ที่ 8.2% ต่อปี จาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร ตามมาด้วยกองทุน TEGRMF-A จาก บลจ.ทิสโก้ ที่ 7.9% ต่อปี และกองทุน IN-RMF จาก บลจ.บัวหลวงที่ 7.8% ต่อปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 10Y 

สาเหตุที่เป็นรายชื่อกองทุนในประเทศทั้งหมดนั้นเนื่องจากกองทุน RMF ในยุดแรก ๆ นั้นเป็นการลงทุนในหุ้นไทยทั้งหมด ทำให้ยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศให้เปรียบเทียบมากนัก ซึ่งกองทุน RMF หุ้นต่างประเทศนั้นเริ่มมีการเปิดขายมากขึ้นในช่วง 7-8 ปีที่แล้วเป็นต้นมา โดยกองทุน RMF Equity ที่เป็นการลงทุนต่างประเทศกองแรกคือ กองทุน TCIRMF จากบลจ.ทิสโก้ โดยรอบ 10 ปี มีผลตอบแทนที่ 3.2% ต่อปี

จากข้อมูลแม้ว่าจะยังไม่สามารถเปรียบเทียบการลงทุน RMF Equity ที่ลงทุนในหุ้นไทยกับต่างประเทศในระยะยาวได้อย่างชัดเจน แต่ผลตอบแทนระยะ 10 ปีของกองทุน RMF Equity ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ระดับ 3%-8% ต่อปี ยังสามารถเป็นการลงทุนเพื่อวัยเกษียณที่ดีได้หากผู้ลงทุนมีการวางแผนการเงินการลงทุนระยะยาวโดยจัดสัดส่วนประเภทตราสารให้เหมาะสมตามช่วงอายุ

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2021

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar