การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotech ในจีน

หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีแนวทางในการออกมาควบคุมธุรกิจ Biotech ในจีน จนทำให้ราคาหุ้นปรับลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทเหล่านี้จะยังมีความน่าสนใจลงทุนต่อไปอีกหรือไม่

Morningstar 13/09/2564
Facebook Twitter LinkedIn

หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพในการผลิตยาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมที่ใหม่มากๆ การสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรม และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ยาเหล่านี้ได้ในราคาที่จับต้องได้ รวมทั้งปกป้องข้อมูลงานวิจัยของบริษัทยาในประเทศ โดยแนวทางจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้ผลิตยาเน้นการลงทุนในการพัฒนางานวิจัยทางคลินิกให้มากขึ้นกว่าการผลิตยาเลียนแบบ เพื่อประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ยาจริงๆ เช่น กลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง   เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทผลิตยาได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสามารถพึ่งพาเครือข่ายของโรงพยาบาลในการกระจายยา รัฐบาลจีนจึงเพิ่มการบังคับใช้ทางกฏหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทผลิตยาสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับความต้องการทางการแพทย์และพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีแนวทางออกมาควบคุมอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทผลิตยาในจีนปรับลดลงอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนเกิดความกังวลต่อความสามารถในการทำกำไรที่อาจลดลงในอนาคต เช่น ราคาหุ้นของบริษัท WuXi Biologics ที่ปรับลดลงกว่า 30% เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังเน้นไปที่การพัฒนา Biosimilar drugs ซึ่งไม่ต้องทำการวิจัยมากและมีต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ำ เนื่องจากเป็นกลุ่มยาที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ WuXi ยังคงปรับลงไม่มากหากเทียบกับบริษัทยาอื่นๆอย่างเช่น Innovent และ Junshi เนื่องจากนักลงทุนยังคงต้องการลงทุนใน WuXi เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนให้ยังมีการลงทุนอยู่ในธุรกิจ Biotech ในจีนอยู่ดี

ch hc

นอกจากนี้นักลงทุนยังมองหาการลงทุนหุ้นอื่นๆในธุรกิจ  Biotech มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง อย่างเช่นบริษัทยาที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง I-Mab Biopharma (IMAB) ซึ่งเน้นการพัฒนายาโดยเน้นการลงทุนวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการคิดค้นพัฒนายาใหม่ๆ โดยแผนการลงทุนในจีนจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดยาขนาดเล็กซึ่งมีผู้เล่นไม่มาก และพัฒนายาเฉพาะทาง รวมทั้งมองหาการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆอย่างเช่น การพัฒนายายับยั้งเซลล์มะเร็ง

มาตรการจากทางภาครัฐทำให้ผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีนปีนี้แย่กว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ -6.8% ซึ่งเป็นผลจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผลตอบแทนเฉลี่ย -10.7% ทำให้เม็ดเงินลงทุนกองทุนจีนชะลอลงไปช่วงหนึ่ง แต่โดยรวมกองทุนจีนยังเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมาด้วยเม็ดเงินไหลเข้ารวม 7.6 หมื่นล้านบาท

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar