ตราสารหนี้ภายใต้กลุ่ม Evergrande

บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Evergrande ยังมีการออกตราสารหนี้เพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนผ่านบริษัทในเครือภายในกรุ๊ป แล้วกองทุนมีการถือตราสารดังกล่าวรวมเท่าไหร่กัน?

Morningstar 27/09/2564
Facebook Twitter LinkedIn

รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Evergrande ยังมีการออกตราสารหนี้เพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนผ่านบริษัทในเครือภายในกรุ๊ป ดังนั้นหากจะดูว่าแต่ละกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ของ Evergrande เท่าไหร่คงต้องนับรวมการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อยเหล่านี้เข้าไปด้วย

ตัวอย่างเช่นหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Hengda ซึ่งเป็นบริษัทที่ Evergrande ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 60% โดย Hengda ได้มีการออกหุ้นกู้ สกุลเงินหยวน อายุ 5 ปี มูลค่า 4 พันล้านหยวน และครบกำหนดชำระคืนในเดือนกันยายนปี 2025  หรือหุ้นกู้ของบริษัท Scenery Journey ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Hengda ที่ถือผ่านบริษัทโฮลดิ้ง Tianji อีกทีหนึ่ง โดย Scenery Journey ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในเดือนตุลาคม 2022 และพฤศจิกายน 2023  ซึ่งที่ผ่านมา Fitch Ratings ก็ได้ออกมาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Evergrande รวมถึงบริษัทย่อย Hengda และ Tianji เพื่อสะท้อนความเสี่ยงในการผิดนัดชำระจากปัญหาทางด้านสภาพคล่อง โดยยอดขายที่ชะลอลงทำให้การจ่ายคืนหนี้ค้างชำระต่อคู่ค้าอย่างเช่นผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ล่าช้าออกไปด้วย

ก่อนหน้านี้ Morningstar ได้ทำการรวบรวมดูพบว่ากองทุนตราสารหนี้ขนาดใหญ่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ Evergrande ในสัดส่วนประมาณ 1% ของมูลค่าพอร์ตโดยรวม (Allianz Dynamic Asian High Yield Bond มีสัดส่วนลงทุนมากสุดที่ 2.56%) และหากดูการลงทุนในหุ้นกู้ของ Scenery Journey ด้วยพบว่ากองทุนเหล่านี้มีการลงทุนอยู่ประมาณ 0.32% ถึง 1.16% (ยกเว้น HSBC GIF Asia High Yield Bond ที่ได้ขายหุ้นกู้ของ Scenery Journey ออกไปหมดแล้ว)

eg1

ทั้งนี้ กองทุนของ BlackRock ได้เพิ่มการลงทุนในหุ้นกู้ของ Evergrande และ Scenery เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา โดยข้อมูลเดือนสิงหาคมพบว่ามีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของกลุ่ม Evergrande อยู่ที่ 1.76% ของมูลค่าพอร์ตโดยรวม

eg2

กองทุนของ PIMCO เพิ่มการลงทุนในหุ้นกู้ Evergrande เช่นกัน ทำให้มูลค่าหุ้นกู้ที่ถืออยู่ปรับขึ้นมาเท่ากับช่วงต้นปีที่ผ่านมา

eg3

ขณะที่กองทุนของ Fidelity ได้ลดทั้งมูลค่าและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของ Evergrande ลง

eg4

กองทุนเหล่านี้ยังได้มีการถือหุ้นกู้ของ Evergrande ที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาแล้วด้วยเช่นกัน โดยมีสัดส่วนและมูลค่าการลงทุนดังภาพ

eg holding

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar