กองทุน RMF - พฤศจิกายน 2021

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 8.2% และยังคงมีแนวโน้มที่จะมีเงินไหลเข้าสูงกว่าปีที่แล้ว

Morningstar 09/12/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากสิ้นปีที่แล้ว ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ระดับ 9 พันล้านบาท หากในช่วงเดือนธันวาคมมีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างน้อย 2.3 หมื่นล้านบาทก็จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้ารวมทั้งปีอยู่ในระดับเดียวกับปี 2020 ที่ 3.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมปี 2020 มีเงินไหลเข้ากองทุน RMF รวม 2.6 หมื่นล้านบาท

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน RMF

flow

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021

กองทุน RMF ประเภทตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ประเภทอื่นเป็นเงินไหลออกสุทธิ ในรายกลุ่ม Morningstar Category แสดงให้เห็นว่าการลงทุนต่างประเทศยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน โดยเฉพาะเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิกลุ่มตราสารทุนต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินไหลเข้าสุทธิรอบ 11 เดือน นำโดยกลุ่มหุ้นจีนและหุ้นทั่วโลกที่มีเงินไหลเข้ารวมกันกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่กลุ่มหุ้นไทยทั้งกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก และกลุ่มที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม (sector fund) เป็นเงินไหลออกรวมเกือบ 5 พันล้านบาทแม้จะมีแนวโน้มเงินไหลเข้าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

กองทุน RMF: กลุ่มกองทุนที่มีเงินไหลเข้า-ออกสูงสุดรอบ 11 เดือน (ล้านบาท)

flow by cat

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

5y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar