5 ตัวเลขกับกองทุนรวมไทยปี 2021

ในปี 2021 เป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีการเติบโตท่ามกลางความผันผวนของการลงทุนทั่วโลก วันนี้เราจะมาดูข้อมูลในเบื้องต้นในรอบปี ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลแบบเต็มในสัปดาห์หน้ากันค่ะ

Morningstar 13/01/2565
Facebook Twitter LinkedIn

5.4 ล้านล้านบาท

กองทุนรวมไทย (โดยเป็นการรวมมูลค่ากองทุนประเภทต่าง ๆ ทั้งกองทุนเปิด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อีทีเอฟ กองรีท เป็นต้น) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 5.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากสิ้นปี 2020 กองทุนรวมตราสารทุนเป็นประเภทที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุด 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 38% ของอุตสาหกรรม

2.0 แสนล้านบาท

ปี 2021 มีเงินไหลเข้าสุทธิกองทุนรวมมูลค่า 2.0 แสนล้านบาท โดยมีเงินไหลเข้าจากกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก เช่น Global Equity และ China Equity ในขณะที่กองทุนหุ้นไทย Equity Large-Cap มีเงินไหลออกต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้านเม็ดเงินไหลออกมีส่วนมาจากกองทุนตราสารตลาดเงินมีเงินไหลออกสุทธิระดับแสนล้านบาท

65.9%

กองทุนกลุ่ม Commodities Energy เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดของปีตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีกองทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและควาผันผวนสูงทำให้ในบางปีอาจมีผลตอบแทนติดลบได้มากเช่นในปี 2020 ที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดของปีอยู่ที่ -35.2% ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นจีนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดในรอบปีที่ -12.9% ซึ่งเป็นผลจากออกกฎเกณฑ์ของทางการจีนในช่วงกลางปี ส่งผลต่อ sentiment การลงทุนหุ้นจีนโดยรวม ทำให้ตลาดกังวลว่าจะมีอุตสาหกรรมใดของหุ้นจีนต้องเผชิญมาตรการที่อาจจะออกมาอีกหรือไม่ แม้ว่าในไตรมาสสุดท้ายจะมีหลายกองทุนให้ผลตอบแทนเป็นบวก แต่โดยเฉลี่ยยังติดลบในไตรมาสสุดท้ายที่ -3.2%

4.0 แสนล้านบาท

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.0 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ราว 20% โดยในไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นช่วงที่มีการซื้อกองทุนอย่างคึกคักเหมือนเช่นเคย กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญของเงินไหลเข้าในปีนี้ เช่น กลุ่มกองทุนหุ้นทั่วโลก (Global Equity) และกองทุนหุ้นจีน (China Equity) ในขณะที่กองทุน RMF หุ้นไทยรวมเป็นเงินไหลออกสุทธิ

6.8 หมื่นล้านบาท

กองทุนยั่งยืนในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปี 2020 ซึ่งมีส่วนมาจากการลงทุนต่างประเทศที่กำลังเติบโตและเป็นส่วนแบ่งหลักของตลาดกองทุนอย่างยั่งยืน ประกอบกับการตื่นตัวกับประเด็นของ ESG โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น พลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำ ได้รับความสนใจจากศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ในสัปดาห์หน้ามอร์นิ่งสตาร์มีการทำรายงานสรุปภาพรวมกองทุนรวมไทยว่าในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตในกองทุนกลุ่มใด และทิศทางเงินไหลเข้า-ออกเป็นของกองทุนกลุ่มใดบ้าง รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน LTF, RMF, SSF ไปจนถึงกองทุนต่างประเทศให้ได้ติดตามกันค่ะ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar