กองทุน LTF มีเงินไหลออกมากขึ้น

ในปีนี้ที่กองทุน LTF มีเงินที่ลงทุนในปี 2016 ครบกำหนดไถ่ถอนเพิ่มเติม ทำให้มีเงินไหลออกมากขึ้นกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

Morningstar 24/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 4.1%

กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดอยู่ที่ 3.5 แสนล้านบาท ลดลง 4.1% จากสิ้นปี 2021 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2022) ในส่วนของเงินไหลออกในปีนี้ มีเงินครบกำหนดไถ่ถอนก้อนใหม่โดยไม่ผิดเงื่อนไข ซึ่งเป็นเงินลงทุนภายในปี 2016 หรือการถือครอง 7 ปีปฏิทิน ทำให้ในช่วงเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลออกในเดือนมกราคมที่ระดับ 8 พันล้านบาท

เงินไหลออกเร็วกว่า 3 ปีก่อนหน้า

เมื่อนำไปเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า ในช่วงต้นปีนี้แม้ว่าจะยังไม่ครบ 1 ไตรมาสแรก แต่มีเงินไหลออกค่อนข้างเร็ว หรือมากกว่าทั้งไตรมาสแรกของปี 2019-2021 ทั้งนี้ในปี 2020-2021 เป็นปีไม่มีเงินลงทุนที่ครบกำหนดรอบใหม่ แต่หากเทียบกับปี 2018 จะเห็นได้ว่าปีนี้มีเงินไหลออกในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีเงินไหลออกในไตรมาสแรก 1.8 หมื่นล้านบาท 

tna flow

เงินไหลออกสุทธิรายบลจ.สอดคล้องกับส่วนแบ่งตลาด

ในแง่ของเงินไหลออกรายบลจ.พบว่าบลจ.บัวหลวงมีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดระดับ 5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าเงินไหลออกในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ อันเนื่องมาจากการเป็นบลจ.ที่มีส่วนแบ่งตลาดกองทุน LTF สูงสุด โดยล่าสุดมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 9.6 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น 27% ของตลาดกองทุน LTF

net flow firm

ขณะที่บลจ.อีก 4 แห่งที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดก็มีเงินไหลออกในระดับพันล้านบาทเช่นกัน โดยบลจ.กสิกรไทยมีเงินไหลออกราว 2.5 พันล้านบาท ตามมาด้วยบลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.ยูโอบี และบลจ.กรุงศรี ที่มีเงินไหลออกระดับ 1 พันกว่าล้านบาท รวมบลจ.ที่มีเงินไหลออกสูงสุด 5 อันดับแรกคิดเป็นมูลค่าราว 1.3 หมื่นล้านบาท หรือ 83% ของมูลค่าเงินไหลออกสุทธิในช่วงที่ผ่านมา

ผลตอบแทนของกองทุน LTF

ในช่วงเดือนมกราคมตลาดหุ้นไทยทรงตัวและปรับตัวลงในช่วงปลายเดือน ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวลงแรงช่วงต้นเดือนมีนาคมและฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย SET TR สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 2.1% ขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุน LTF อยู่ที่ 0.6% ในภาพระยะ 5 ปีผลตอบแทน SET TR อยู่ที่ 4.6% ต่อปี ในขณะที่กองทุน LTF เฉลี่ยที่ 2.4% ต่อปี

return

สำหรับผู้ลงทุนที่มีส่วนของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดในปีนี้ หากเกิดคำถามว่าจะขายกองทุนเลยดีหรือไม่ ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนว่าต้องการนำเงินส่วนนั้นไปทำอะไร มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีแผนใช้เงินส่วนนี้ การไถ่ถอนเงินลงทุนออกเพื่อออมเงินในบัญชีเงินฝากอาจไม่สร้างผลดีในระยะยาวเท่าใดนัก

ก่อนการซื้อ-ขายการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาในภาพรวมก่อนว่าพอร์ตการลงทุนของตัวเองมีสัดส่วนเป็นอย่างไร ความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าที่รับได้หรือไม่ ทั้งในแง่ของประเภททรัพย์สินและการลงทุนใน-ต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนอย่างมีวินัยและเป็นไปตามแผนนั้นจะเป็นส่วนช่วยผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar