Best Fund House - Domestic Equity

Morningstar Awards 2022 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

Morningstar 29/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

awards

เรามาทำความรู้จัก บลจ. ทิสโก้ ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

ท่านคิดว่าปัจจัยใดทำให้กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. ของท่านประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นในประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บลจ. ทิสโก้ ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเกิดจากปรัชญาในการบริหารกองทุนของทิสโก้ ที่เน้นย้ำต่อการทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทนระยะยาวโดยใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2022 และจะมีผลกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้าง

ถึงแม้จะยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสูงในช่วงต้นปี แต่เศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของประชาชนและแนวโน้มการเปิดประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจะทำให้เศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยได้รับผลดีต่อเนื่องจากปี 2021  ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนของบลจ. ทิสโก้ จึงมุ่งเน้นในกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บลจ. ทิสโก้ ได้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ในประเทศยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีเช่นเดียวกัน

บลจ.ทิสโก้มีแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างไร และมีการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาปรับใช้กับกระบวนการการลงทุนอย่างไรบ้าง

บลจ. ทิสโก้ มีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในทุกกระบวนการลงทุน โดยได้กำหนดปัจจัยในด้านความยั่งยืนในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้ปัจจัย ESG เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน การติดตามตราสารลงทุน รวมถึงการประเมินและปรับมุมมองการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ESG อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ท่านมีแนวทางในการพัฒนาจุดแข็งของทีมงานหรือกระบวนการคัดเลือกตราสารลงทุนให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรในอนาคต

เนื่องจากภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการปรับให้ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด บลจ. ทิสโก้ ได้มีการพัฒนานำเครื่องชี้วัดต่างๆ และแบบจำลองด้านการลงทุน มาใช้เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประสานกับความสามารถของทีมผู้จัดการลงทุน เพื่อคัดเลือกตราสาร กำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดรูปแบบการประสานงานสำหรับทีมผู้จัดการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

ท่านมีคำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยในปีนี้อย่างไรบ้าง

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกปีนี้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากปัจจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับความผันผวนจากภาวะดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นประกอบกับความน่าสนใจในการลงทุนในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากกลับเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง บลจ. ทิสโก้ จึงคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกในปีนี้ ทำให้นักลงทุนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนในปีที่การลงทุนมีความท้าทายในปีนี้

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar