มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022 โดยมีทั้งหมด 8 รางวัลในปีนี้

Morningstar 29/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

awards

มอร์นิ่งสตาร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022

กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มีนาคม 2022 มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022

การประกาศรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2021 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง

Wing Chan, Head of Manager Research, Europe and Asia Pacific, กล่าวว่า “ผู้ชนะรางวัลในปี 2022 พิสูจน์ให้เห็นถึงการดูแลเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ชนะรางวัลแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำพาผู้ลงทุนผ่านพ้นช่วงตลาดผันผวนและสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยมในระยะยาว เราขอชื่นชมและยินดีกับผู้ชนะรางวัลทุกท่านสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้”

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2022 มีดังนี้

ประเภทกองทุน - กองทุนที่ได้รับรางวัล:

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ - กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก - กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว - กองทุนเปิด เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน - กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ - กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม:

ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รางวัลประเภทกลุ่มกองทุนมอร์นิ่งสตาร์ใช้ข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 โดยวิธีการให้รางวัลให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง 3 ปีและ 5 ปีจึงจะได้รับรางวัล การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Morningstar Risk) ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก โดยสามารถดูข้อมูลระเบียบวิธีการให้รางวัลได้ ที่นี่

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar