ผลตอบแทนการลงทุนช่วงตลาดหมี

ในรอบเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาของปีนี้ ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงความผันผวนสูงมาก อันเกิดจากทั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงในรอบหลายสิบปี

Morningstar 23/06/2565
Facebook Twitter LinkedIn

ในรอบเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาของปีนี้ ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงความผันผวนสูงมาก อันเกิดจากทั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงในรอบหลายสิบปี หากไปดูที่ตลาดหุ้นจะพบว่าแสดงถึงความกังวลต่อเงินเฟ้ออย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป หรือเอเชีย ต่างผลตอบแทนติดลบสูง ต่างจากภาพของปีที่แล้วที่เป็นบวกในหลักสิบเปอร์เซ็นต์

1

Winner - Loser

ด้านผลตอบแทนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นแน่นอนว่าในปีนี้กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงสุด เป็นไปตามราคาพลังงานที่พุ่งสูงตามความต้องการพลังงานในช่วงเศรษฐกิจหลังจากผ่านพ้นช่วงเกิดโรคระบาดรุนแรง และผลจากการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไป ที่ส่งผลไปยังต้นทุนสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

2

ในขณะเดียวกันกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่ม Consumer Cyclical เป็นกลุ่มที่แย่ที่สุด ซึ่งหากย้อนไปช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งสองกลุ่มมีผลตอบแทนที่สูงโดยเฉพาะช่วงของการ lockdown ที่ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายในสินค้ามากกว่าการบริการ แต่ปัจจุบันต้องเผชิญปัญหาต้นทุนราคาสินค้าที่สูงขึ้น ห่วงโซ่อุปทานตึงตัว และอุปสงค์ที่จะชะลอตัวลงท่ามกลางความกังวลของแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนสะท้อนภาพใกล้เคียงกัน

เมื่อกลับมาดูที่ผลตอบแทนกองทุนในช่วงที่ผ่านมาก็จะสะท้อนภาพลักษณะเดียวกัน โดยมีกลุ่มกองทุนน้ำมันให้ผลตอบแทนสูงสุด และเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีผลตอบแทนมากกว่า 10% ตามมาด้วยกองทุนทองคำที่ยังเป็นบวกเล็กน้อย ในขณะที่อันดับรองลงมาเป็นกลุ่มกองทุนความเสี่ยงต่ำ

3

ด้านผลตอบแทนต่ำสุดนั้นเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ -38.3% ตามมาด้วยหุ้นสหรัฐฯและหุ้นทั่วโลก ขณะที่กลุ่ม Health Care นั้นอยู่ในกลุ่มผลตอบแทนต่ำสุด 5 อันดับด้วย ซึ่งเมื่อไปดูในรายกองทุนจะพบว่า หลายกองทุนที่ลงทุนในbiotechnology ในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบค่อนข้างมาก มีส่วนทำให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนกองทุนกลุ่มนี้ติดลบมากตามไปด้วย ทั้งนี้ Morningstar Global Healthcare Index มีสัดส่วนใน biotechnology ราว 10% (Morningstar Global Biotechnology Index -21.9% ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2022)

การลงทุนในช่วงที่เหลือของปียังคงต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในตลาดที่มีเงินเฟ้อสูง ที่ยังคงต้องติดตามว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยเร็วเพียงใดและจะสามารถกดเงินเฟ้อให้ชะลอได้หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อตราสารการลงทุนแต่ละประเภทในแบบที่ต่างกัน นักลงทุนควรลงทุนอย่างมีวินัยตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นหลักและติดตามข่าวสารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

  

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar