กองทุน RMF - Equity – มิถุนายน 2022

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

Morningstar 07/07/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

2

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar