เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

แม้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจจะยังไม่ชัดเจน แต่เรายังคงประมาณการณ์การขยายตัวของ GDP สหรัฐไว้คงเดิมที่ 1.8% ในปี 2022 และ 1.2% ในปี 2023 ขณะที่ในระยะยาวยังคงเชื่อมั่นว่า GDP จะขยายตัวได้ดี

Morningstar 05/09/2565
Facebook Twitter LinkedIn

แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจากนี้จะชะลอตัวลงจากครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขการใช้จ่ายและข้อมูลอื่นๆที่บ่งชี้ถึงภาวะดังกล่าว แต่ Morningstar เชื่อว่าจะยังไม่ถึงขั้นเรียกได้ว่าเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ปี 2023 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุด ก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวในปี 2024 จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐผ่อนคลายนโยบายการเงิน และความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่หมดไปจากปัญหา Supply chain ที่คลี่คลาย

1

เศรษฐกิจสหรัฐในครึ่งปีแรกที่ชะลอตัวยังไม่ถึงขั้นเรียกได้ว่าเข้าสู่ Recession

หลังจาก GDP สหรัฐใน 2 ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวติดลบต่อเนื่อง 1.6% และ 0.14% ตามลำดับ ทำให้เข้าสู่นิยามของภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ดีแม้ว่าการถดถอยดังกล่าวจะเกิดจากตัวเลขการใช้จ่ายที่ชะลอตัว แต่ภาคการบริโภคและการลงทุนกลับยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่เห็นผลกระทบที่แท้จริงต่อภาคเศรษฐกิจก็ตาม นอกจากนี้หากมองไปที่ Gross domestic income จะพบว่าปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

2

3

Real GDP ของสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง

หากดูไปที่ตัวเลข Real GDP ของสหรัฐฯจะพบว่ายังคงสูงกว่าระดับไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ประมาณ 2.5% แม้ว่าจะยังต่ำกว่าช่วง Prepandemic ที่ 2% ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ดีขึ้น ขณะที่การส่งออกสุทธิยังคงไม่ฟื้นตัวเนื่องจากการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น

GDP ในระยะยาวถูกขับเคลื่อนจากทางด้าน Supply-Side

ในระยะยาวเราเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบายและปล่อยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพ และ GDP จะถูกขับเคลื่อนจากภาคแรงงานที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วง Prepandemic ซึ่งต่างจากคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าภาคแรงงานจะยังขยายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ด้าน Productivity ของแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย เนื่องจากบริษัทต่างๆมีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานในช่วงที่ผ่านมา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar