อัพเดทตลาดกองทุนทริกเกอร์

ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนรุนแรงเรามักจะเห็นการออกกองทุนทริกเกอร์ซึ่งเป็นการลงทุนลักษณะจับจังหวะการลงทุน โดยในปีนี้ก็ยังมีการทยอยเปิดขายกองทุนทริกเกอร์อย่างต่อเนื่อง

Morningstar 29/09/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนทริกเกอร์ปี 2022

กองทุนทริกเกอร์ที่เปิดในปีนี้มีจำนวน 17 กองทุน ในจำนวนนี้มีกองทุนที่ปิดตามเงื่อนไขแล้ว 1 กองทุนคือ TISCO Thai Equity Trigger 5M 6 โดยเป็นการลงทุนในประเทศไทย และเปิดขายในช่วงกลางไตรมาสที่ 2 จากการปิดกองทุนตามเงื่อนไขทำให้ปัจจุบันคงเหลือมูลค่ากองทุนทริกเกอร์ที่เปิดปีนี้ราว 4.9 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2022)

มูลค่าทรัพย์สินกองทุนคงเหลือตั้งแต่ปี 2020

ขณะเดียวกันยังมีกองทุนที่เปิดขายในช่วงปี 2020-2021 ที่ยังไม่ปิดกองทุนตามเงื่อนไขรวม 26 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท ทำให้โดยรวมมีมูลค่ากองทุนทริกเกอร์ที่เปิดขายตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมามีมูลค่ารวม 2.0 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่ามูลค่ากองทุนทริกเกอร์ส่วนใหญ่เป็นของกองทุนที่เปิดในปี 2021 และกองทุนจากปี 2020 เพียงเล็กน้อย

1

การออกกองทุนทริกเกอร์ต่างประเทศชะลอลง

การเปิดกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนต่างประเทศค่อนข้างชะลอลงในปีนี้ ต่างกับปีที่แล้วที่มีการเปิดกองทุนทริกเกอร์ต่างประเทศกันค่อนข้างคึกคัก ซึ่งเป็นผลจากในปีนี้การลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหุ้นมีทิศทางเป็นขาลง ประกอบกับมีกองทุนที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขปิดกองทุนจากปีที่แล้ว ในขณะที่หุ้นไทยแม้จะยังผันผวนแต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ในบางช่วง จึงทำให้มีการจับจังหวะการลงทุนในช่วงตลาดปรับขึ้น-ลงได้

2

3

ทั้งนี้นักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีการกำหนดเงื่อนไขถือครองตามแต่ละกองทุน หากตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องก็อาจทำให้มีผลขาดทุนจำนวนมากได้ นักลงทุนจึงควรคำนึงถึงสภาพคล่องส่วนบุคคลก่อนการลงทุนทริกเกอร์ฟันด์ เพื่อให้พิจารณาจำนวนเงินที่นำไปลงทุนได้อย่างเหมาะสม

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar