กองทุนประหยัดภาษีไตรมาส 3-2022

กองทุนเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 5.7% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสก่อน ไปอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 พันล้านบาท

Morningstar 18/10/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 5.7% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสก่อน ไปอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าและน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ 1.7 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามโดยรวมยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ 9 เดือนที่ 4 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

ssf

กลุ่ม Equity Large-Cap เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการลงทุนแบบกองทุนเพื่อการออมสูงสุดรวม 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วและไตรมาสที่สอง 2.0% และ 2.7% ตามลำดับ ในไตรมาสที่ผ่านมานี้มีเงินไหลเข้าราว 280 ล้านบาท รวม 9 เดือนเงินไหลเข้าสุทธิ 860 ล้านบาท  

2

กลุ่ม Global Equity ยังคงได้รับความสนใจจากการลงทุนเพื่อการออม โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าเพิ่มอีกเกือบ 3 ร้อยล้าน รวม 9 เดือนเงินไหลเข้าสุทธิสะสมแตะ 1 พันล้านบาท แต่โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินยังหดตัวลงจากผลตอบแทนที่ยังคงติดลบต่อเนื่อง

กองทุนเพื่อการออมจากบลจ. ไทยพาณิชย์ได้รับความนิยมมากที่สุด

ส่วนแบ่งตลาดกองทุนเพื่อการออมยังมีภาพคงเดิม บลจ.กสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดราว 1 ใน 4 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.6 พันล้านบาท  ในไตรมาสที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าเป็นอันดับที่ 2 ในขณะที่บลจ.ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งตลาด 23.5% มีเงินไหลเข้าสูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา รวม 9 เดือนเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดระดับ 1 พันล้านบาท

3

กองทุน LTF เงินไหลออกสุทธิสะสม 2.6 หมื่นล้านบาท

กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.2 แสนล้านบาท หดตัวลง 11.6% จากสิ้นปี 2021 และลดลง 1.7% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 4 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 5 พันล้านบาท รวมเป็นเงินไหลออกสุทธิรอบ 9 เดือน 2.6 หมื่นล้านบาท

ltf

กองทุน RMF - มูลค่าทรัพย์สินลดลง 7.3%

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.7 แสนล้านบาท ลดลง 7.3% จากสิ้นปี 2021 หรือลดลง 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.7 พันล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุนตราสารทุน 1.4 พันล้านบาท นำโดยกองทุนหุ้นเวียดนามและกองทุนหุ้นจีน ขณะเดียวกันกองทุนตราสารหนี้มีเงินไหลเข้าระดับ 1.4 พันล้านบาทเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเข้าตราสารหนี้เสี่ยงต่ำในประเทศ รวม 9 เดือนกองทุน RMF มีเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 3 พันล้านบาท

เงินไหลเข้ากองทุนหุ้นต่างประเทศ ขณะที่กองทุนหุ้นไทยเป็นเงินไหลออก

เงินที่ไหลเข้ากองทุน RMF ประเภทตราสารทุนมูลค่า 1.4 พันล้านบาทนั้นเป็นเงินลงทุนกองทุนต่างประเทศเป็นหลัก โดยในมูลค่าดังกล่าวเป็นเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเวียดนามสูงสุด 474 ล้านบาท ตามมาด้วยกองทุนหุ้นจีนที่ไหลเข้าน้อยลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง-เล็ก ต่างเป็นเงินไหลออกสุทธิในไตรมาสที่ผ่านมา

rmf 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar