กองทุนรวมต่างประเทศไตรมาส 3-2022

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.8 แสนล้านบาท ลดลง 25.6% จากสิ้นปี 2021 และ 7.4% จากไตรมาสก่อน มีเงินไหลออกสุทธิ 2.4 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออก 1.9 หมื่นล้านบาท

Morningstar 18/10/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.8 แสนล้านบาท ลดลง 25.6% จากสิ้นปี 2021 และ 7.4% จากไตรมาสก่อน มีเงินไหลออกสุทธิ 2.4 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออก 1.9 หมื่นล้านบาท

กลุ่มกองทุนตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาท ลดลง 24.8% จากสิ้นปี 2021 มีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.3 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาท และยังคงเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทเดียวที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ ขณะที่กองทุนตราสารหนี้มีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 3 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออกสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงไปที่ระดับ 6 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 36.2% จากสิ้นปีที่แล้ว

1

กองทุนหุ้นทั่วโลกเริ่มมีเงินไหลออกสุทธิครั้งแรกในรอบ 2 ปี

หลังจากที่กองทุนหุ้นทั่วโลกเริ่มมีเงินไหลเข้าน้อยลงในไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่ผ่านมานี้เริ่มมีเงินไหลออกสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยมีเงินไหลออกสุทธิกว่า 5 ร้อยล้านบาท ในแง่ของผลตอบแทนเฉลี่ยรอบ 9 เดือนอยู่ที่ -30.1% ขณะเดียวกันดัชนี Morningstar Global Markets Index รอบ 9 เดือนอยู่ที่ -25.4% จากผลตอบแทนที่ยังติดลบต่อเนื่องและเงินไหลออกสุทธิทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัวลง 28.8% จากสิ้นปีที่แล้ว หรือลดลง 7.1% จากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาท แต่ยังคงเป็นกลุ่มกองทุนต่างประเทศกลุ่มใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

2

แรงซื้อกองทุนหุ้นจีนต่ำลง ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดในอุตสาหกรรม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหุ้นจีนยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยหดตัวลง 18.6% จากไตรมาสก่อน หรือลดลงเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่า ณ สิ้นปีที่แล้ว แม้ว่าในไตรมาสที่ผ่านมาจะยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.6 พันล้านบาท แต่เป็นมูลค่าที่น้อยลง โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่เงินไหลเข้าสุทธิต่ำกว่าระดับพันล้านบาทในทั้ง 2 เดือน

ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นจีนที่เคยอยู่ในอันดับต้น ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 2 แต่แสดงผลตรงกันข้ามในไตรมาสที่ 3 โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย -20.6% หรือต่ำสุดในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลตอบแทน Morningstar China GR Index อยู่ที่ -16.9%

3

เงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเวียดนามสะสม 9 เดือน สูงเป็นอันดับ 2

แม้ในปีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามจะปรับตัวลงค่อนข้างมาก โดย VN Index -5.5% ในช่วงไตรมาสล่าสุดและ -24.4% สำหรับช่วง 9 เดือน แต่กองทุนหุ้นเวียดนามมีเงินไหลเข้ามากเป็นอันดับ 2 ด้วยมูลค่า 3.5 พันล้านบาท รวม 9 เดือน 1.4 หมื่นล้านบาท หรือที่ระดับเดียวกับมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิของทั้งปี 2021 และมีการเปิดกองทุนใหม่เพิ่มเติมคือกองทุน KTAM Vietnam Equity A ทำให้เป็น 1 ในกองทุนที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา

4

ปัจจุบันกองทุนเวียดนามมีจำนวน 33 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) จากบลจ. 15 แห่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือนอยู่ที่ -7.5% และสะสม 9 เดือนที่ -21.7% กองทุนส่วนใหญ่มีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Financial Services และ Real estate เป็นสัดส่วนหลัก

กองทุน Bualuang Vietnam Equity มีผลตอบแทน -8.5% หรือสูงสุดในช่วง 9 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่ม รวมทั้งมีความเสี่ยงระดับต่ำกว่า โดยมีการลงทุนในกองทุน ETF และหุ้นรายตัว ขณะที่กองทุนอื่นมีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างมากที่ระดับ -20%  และมีความผันผวนค่อนข้างใกล้เคียงกับดัชนี VN Index

5

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม (%) - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2022

return

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar