อัพเดทภาพรวมกองทุนหุ้นไทย

กองทุนหุ้นไทยที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2022 ที่ 2.3 แสนล้านบาท ในไตรมาสสุดท้ายเป็นเงินไหลเข้า 490 ล้านบาท

Morningstar 12/01/2566
Facebook Twitter LinkedIn

จากทิศทางดัชนี SET Index ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,600 จุดในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม และปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ไปปิดปีที่ 1,668.66 จุด ทำให้ผลตอบแทนรวมดัชนี SET TR อยู่ที่ 5.2% ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF)  มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5.1% โดยกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5.7%

กองทุนหุ้นไทยที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2022 ที่ 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 1.8% จากสิ้นปี 2021 แต่สูงขึ้น 5.4% จากไตรมาสที่ 3 ด้านทิศทางเม็ดเงินลงทุนในไตรมาสสุดท้ายเป็นเงินไหลเข้า 490 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลเข้าสุทธิจากเดือนตุลาคมมูลค่า 1.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยมีการย่อตัวลง รวมทั้งปีมีเงินไหลออกสุทธิ 6.6 พันล้านบาท

1

กองทุน AIA Thai Equity (AIA-TEQ) มีเงินไหลเข้าสะสมสูงสุดต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาสด้วยมูลค่า 630 ล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิทั้งปีเกือบ 1.8 พันล้านบาท ส่งผลให้โดยรวม บลจ.เอไอเอ มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสมสูงสุดของปี 2.9 พันล้านบาท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.7 หมื่นล้านบาท หรือขยับขึ้นมามีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 4 ของตลาดกองทุนหุ้นไทยที่ไม่รวมกองทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

ในส่วนของบลจ.รายใหญ่ในตลาดยังคงมีเงินไหลออกสุทธิต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้าย แต่เป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า เช่น บลจ.ไทยพาณิชย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 16% มีเงินไหลออกสุทธิระดับ 2 ร้อยล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับพันล้านบาท รวมทั้งปีเป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.7 พันล้านบาท ขณะที่บลจ.อีสท์สปริงที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 2 มีเงินไหลออกอีกเล็กน้อย แต่รวมทั้งปีมีเงินไหลออกสูงสุด 2.6 พันล้านบาท

3

ในภาพรวมปี 2022 ตลาดหุ้นไทยมีผลตอบแทนที่ดีกว่าหลายตลาด แต่ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อหุ้นไทยค่อนข้างต่ำ จากความนิยมการลงทุนต่างประเทศที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีการลงทุนหุ้นไทยเป็นตลาดที่นักลงทุนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีส่วนสำคัญต่อการจัดพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะช่วงที่การลงทุนต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงอย่างในช่วงที่ผ่านมา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar