สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2022

กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.8 ล้านล้านบาท หดตัว 11.1% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 2.4%  จากไตรมาสก่อนหน้า

Morningstar 17/01/2566
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัว 11.1% เงินไหลออกสุทธิสะสมทั้งปี 2.0 แสนล้านบาท

กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.8 ล้านล้านบาท หดตัว 11.1% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 2.4%  จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสสุดท้ายของปีมีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.7 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินไหลเข้าจากกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ขณะที่กองทุนตราสารตลาดเงินมีเงินไหลออกสุทธิ รวมทั้งปีเป็นเงินไหลออกสุทธิ 2.0 แสนล้านบาท

กองทุนตราสารหนี้พลิกกลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิไตรมาสสุดท้าย

หลังจากที่มีเงินไหลออกต่อเนื่อง 3 ไตรมาสแรก กองทุนรวมตราสารหนี้กลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิในไตรมาสสุดท้ายราว 4.2 หมื่นล้านบาท โดยเกิดจากเงินไหลเข้ากองทุน term fund ในขณะที่กองทุนเปิดทั่วไปเช่น กลุ่มตราสารหนี้ในประเทศไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลาง-ยาว ยังคงมีเงินไหลออกสุทธิ รวมทั้งปีกลุ่มกองทุนประเภทตราสารหนี้มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท และปิดปีไปด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ลดลง 13.1% จากสิ้นปี 2021 และคิดเป็นส่วนแบ่ง 36% ของตลาด

กองทุนตราสารทุนเงินไหลเข้าสุทธิไตรมาสสุดท้าย 2.2 หมื่นล้านบาท

กองทุนตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิในไตรมาสสุดท้ายราว 2.2 หมื่นล้านบาท จากทั้งกองทุนที่ลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีอย่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทำให้ในรอบปีมีเงินไหลเข้าสุทธิสะสมเกือบ 2 หมื่นล้านบาท  โดย ณ สิ้นปีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 1.4 ล้านล้านบาท ลดลง 13.6% จากสิ้นปี 2021 และคิดเป็นสัดส่วน 37% ของตลาด

1

10 อันดับกลุ่มกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดตาม Morningstar Category

กองทุน Money Market มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 6.7 แสนล้านบาท ลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเกิดจากการมีเม็ดเงินไหลออกในไตรมาสนี้สูงสุดของอุตสาหกรรมที่ 3.8 หมื่นล้านบาท แต่โดยรวมกองทุนตราสารตลาดเงินจบปี 2022 ด้วยเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท จากเงินไหลเข้าสุทธิในครึ่งปีแรกและเงินไหลออกสุทธิในครึ่งปีหลัง

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่มีเงินไหลเข้าไตรมาสสุดท้าย

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่มีมูลค่าทรัพย์สินหดตัวลงเกือบ 4% ซึ่งเกิดจากเงินไหลออกสุทธิต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก แต่กลับมามีเงินไหลเข้าได้ในไตรมาสสุดท้ายที่ราว 1.7 พันล้านบาท ซึ่งอาจไม่มีนัยต่อกลุ่มเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ถึงระดับ 6 แสนล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออกสุทธิ 2.9 หมื่นล้านบาท

2

กองทุนตราสารหนี้เงินไหลออกต่อเนื่องทั้งปี...

กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจบปีไปด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัวลง 31.7% ไปอยู่ที่ 3.9 แสนล้านบาท จากเงินไหลออกสุทธิอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ไตรมาสหรือสะสมสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ 1.3 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับกองทุนตราสารหนี้ Flexible Bond และ Mid/Long-Term Bond ที่มีเงินไหลออกสุทธิต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้าย  

...ขณะที่ term fund มีการเปิดกองใหม่รวม 79 กองทุน

กองทุนกลุ่ม Bond Fix Term มีกองทุนเปิดใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นมา ทำให้กองทุนกลุ่มนี้มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาส รวมทั้งปีเป็นเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 1.5 แสนล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินขึ้นมาอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท จากระดับ 2 หมื่นล้านบาทในปี 2021 ทั้งนี้ในไตรมาสล่าสุดมีกองทุนเปิดใหม่เพิ่ม 32 กองทุน รวมกองทุนเปิดใหม่ในกลุ่มนี้ตลอดทั้งปีจำนวน 79 กองทุน

3

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar