การกระจายการลงทุนแบบ 60/40

การลงทุนแบบเน้นกระจายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่าง 60/40 เชื่อว่าจะช่วยปกป้องเงินลงทุนของนักลงทุนได้ดีในยามที่อยู่ในภาวะตลาดหมีเนื่องจากราคาสินทรัพย์ทั้ง 2 มักวิ่งสวนทางกัน 

Morningstar 30/01/2566
Facebook Twitter LinkedIn

การลงทุนแบบเน้นกระจายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่าง 60/40 หรือการลงทุนในหุ้นด้วยสัดส่วน 60% และอีก 40% ลงทุนในตราสารหนี้นั้น เชื่อว่าจะช่วยปกป้องเงินลงทุนของนักลงทุนได้ดีในยามที่อยู่ในภาวะตลาดหมีเนื่องจากราคาสินทรัพย์ทั้ง 2 มักวิ่งสวนทางกัน ดังนั้นในยามที่ราคาหุ้นปรับลดลง ตราสารหนี้ก็มักจะมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น BlackRock, Capital Group, Fidelity Investments, T. Rowe Price และ Vanguard Group ให้ความเห็นว่าแม้ในปีที่แล้วจะเป็นปีที่อัตราเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อการตลาดเงินตลาดทุนอย่างมาก และทำให้ทั้งราคาหุ้นและตราสารหนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แต่การลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆก็ยังช่วย Portfolio ได้ ดังนั้นการกระจายการลงทุนจึงยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมภายใต้ตลาดที่ผันผวนอย่างมาก

ในปีที่ผ่านมานอกจากการลงทุนในตราสารหนี้จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้ว ตลาดหุ้นก็ปรับลดลงอย่างมาก โดย Morningstar US Market Index ลดลง 19.4% และ Morningstar US Core Bond Index ลดลง 12.9% และทำให้ Portfolio ที่ลงทุนแบบ 60/40 ก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีไปด้วย อย่างเช่น Morningstar US Moderate Target Allocation Index ปรับลดลง 15.3% เช่นกัน

1

การลงทุนแบบ 60/40

หลักการกระจายการลงทุนคือเพื่อให้ Portfolio ได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง บางสินทรัพย์อาจขาดทุนมากๆขณะที่อีกสินทรัพย์ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี

2

นับแต่อดีตหุ้นและตราสารหนี้มักจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันเสมอ ในภาวะที่เศรษฐกิจอ่อนแอเงินเฟ้อลดลง ทั้งตลาดหุ้นและ Bond yield ต่างปรับลดลงซึ่งดีต่อตราสารหนี้เพราะราคาจะสูงขึ้นแทน ดังนั้นแม้ว่าสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น 60% จะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดี แต่อีก 40% ที่ลงทุนในตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีมาทดแทน อย่างไรก็ดีด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมากลับทำให้ทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ปรับลดลงไปด้วยกันทั้งคู่และนำมาซึ่งผลขาดทุนของนักลงทุนอย่างมาก

3

ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและบอนด์

ทั้งนี้ในอดีตตั้งแต่สมัยประธาน Fed ยุค  Alan Greenspan ความสัมพันธ์กับหุ้นและบอนด์ก็อยู่ในทิศทางตรงข้ามกัน เมื่อเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอ เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ตลาดหุ้นปรับลง Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้บอนด์ยิลปรับลดลงและราคาตราสารหนี้ปรับเพิ่มขึ้นแทน และนักลงทุนอาจใช้ Put options เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตลาดหุ้นขาลงอีกด้วย (ยกเว้นในปี 1970 ที่ตลาดหุ้นและบอนด์ปรับลดลงพร้อมกันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างมาก)

4

นอกจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้การกระจายลงทุนแบบ 60/40 ไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้ว อัตราดอกเบี้ยระดับต่ำยังเป็นอีกปัญหาที่สำคัญ เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเมื่อไหร่การคำนวณราคาตราสารหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ราคาตราสารปรับลดลงอย่างมากและทำให้นักลงทุนขาดทุนจากตราสาร

อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการกระจายการลงทุนแบบ 60/40 จะกลับมาให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอีกครั้งเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อลดลงโดยไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะทำให้ตลาดตราสารหนี้กลับมาอยู่ในภาวะปกติที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ อย่างเช่นในปี 2023 ที่เชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีทั้งสำหรับตลาดหุ้นและบอนด์จากภาวะที่เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวและเงินเฟ้อปรับลดลง ดังนั้นการเลือกลงทุนด้วยสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างหุ้นและบอนด์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

5

กลยุทธ์กระจายการลงทุนยังเป็นสิ่งที่ดี

กลยุทธ์กระจายการลงทุนแบบ 60/40 เหมาะสำหรับการลงทุนแบบระยะยาว แต่ในบางครั้งหรือช่วงเวลาหนึ่งๆก็ไม่อาจปกป้องนักลงทุนจากการขาดทุนแต่ในระยะยาวยังให้ผลตอบแทนที่ดีได้ (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าการลงทุนแบบ 60/40 ให้ผลขาดทุนติดลบเพียง 0.1%) การลงทุนแบบระยะยาวโดยการกระจายการลงทุนนั้นนอกจากจะหวังผลตอบแทนที่สูงจากหุ้นแล้วการลงทุนในตราสารหนี้จะช่วยให้เงินลงทุนไม่เสี่ยงมากจนเกินไปและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ซึ่งการกระจายการลงทุนอาจจะใช้สัดส่วน 60/40 หรือ 80/20 หรือ 20/80 ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุน

Facebook Twitter LinkedIn
 • awards 2023 Talk with the winners – Morningstar Thailand Awards 2023

  As we know who the award winners are, let’s learn more about the award winners through the short ...

 • awards บทสัมภาษณ์ Morningstar Thailand Awards 2023

  หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้ชนะรางว...

 • awards Awards Winner – Equity Large-Cap

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนป...

 • awards Awards Winner – Equity Small/Mid-Cap

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap Fund) ได้แก่ กองทุนเปิ...

 • 2023 Awards Winner – Short-Term Bond

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลั...

About Author

Morningstar